När höstterminen startar kommer lokalerna på Hagalundsgatan återigen att fyllas med elever, drygt 20 år efter nedläggningen av Sunnanskolan.

Det är Hagaskolan, i dag med provisoriska lokaler i Frösundavik, som flyttar hit sina 200-250 elever i årskurs F-9.

Rektor Karolina Bergom Larsson ser fram emot ny adress.

– Jag tycker att Hagalund är ett spännande område, det finns mycket att göra för ungdomar, som Fabrik 38, och är ett levande område där det bor mycket folk. Vi är jätteglada och ser fram emot utbyte och kontakt med lokalsamhället.

Namnlista mot flytten

Men åsikterna går isär. En mamma startade en namnlista för att stoppa flytten till "ett område som präglas av grov organiserad brottslighet".

På listan, som har 60 underskrifter, uttrycker föräldrar sina farhågor: "En flytt till Hagalund kan medföra mycket allvarliga risker för våra barn. Det är inte ett tryggt område och flytt kan medföra risk att utsättas för våld och kriminalitet", "Risken för skjutningar är stor", "Kommer tyvärr att byta skola om den flyttas till Hagalund".

– En del oro kan bero på fördomar, sen finns alltid en generell oro inför förändringar, säger Karolina Bergom Larsson.

Tongångarna från kritikerna har förändrats under våren, uppger hon.

– Vi haft möten och tittat i området och i skolan tillsammans med vårdnadshavare och många har då sett det på ett annat sätt. Sen kommer det säkert vara några som slutar. 

"Välkommet tillskott"

Skolnämndens ordförande Eva Eriksson (S) blir bekymrad.

– Det är tråkigt att höra att föräldrar har den bilden. Men Hagalund är inte klassat som ett särskilt utsatt område och är under utveckling. Vi håller på att vända både bilden av, och verkligheten i, Hagalund.

Hon syftar på den nyss startade Hagalundsdialogen som ska lyfta stadsdelens centrum, service och stadsmiljö.

Hagaskolan blir ett välkommet tillskott, säger Eva Eriksson.

– Absolut, det kommer att bli väldigt positivt för Hagalund. Vissa barn får närmre till skolan och en annan fördel är att skolan vill samarbeta med föreningslivet och hyra ut lokaler på kvällar och helger.

Ytterligare skola målet

Ett vallöfte från Socialdemokraterna var en ny skola, i just gamla Sunnanskolan. Men kommunal. Hagaskolan är en fristående skola med waldorfinriktning.

Enligt Eva Eriksson står löftet fast, på en annan plats.

– Vi har fortfarande planer för en kommunal skola i Hagalund och räknar med att behovet finns. Men det ligger några år framåt i tiden.