Novas streetfoodpark har funnits på fastigheten i drygt två år. Foto: Maria Nykvist

Protester mot rivningen av Novas

Kommunens beslut att riva Nova streetfoodpark i Vega har mötts av protester. Bygglovschefen säger nu man kan tänka sig en betydligt mindre restaurang på tomten. Men ska Novas vara kvar i dagens storlek krävs ett politiskt beslut.

  • Publicerad 14:09, 24 nov 2020

Sedan Mitt i publicerade nyheten att kommunen vill riva Novas streetfoodpark i Vega i fredags, så har protesterna mot beslutet varit massiva i sociala medier. "Dumheter. Ett beslut till ingen glädje för medborgarna.", "Det bästa som hänt Haninge i matväg! Får ju bara inte rivas!" och

"Låt något som är populärt få vara kvar", är bara några av kommentarerna.

Det har också skapats en namninsamling där drygt 1500 personer hittills har skrivit under.

– Det är helt galet, man blir alldeles varm. Det är ett kvitto på att det vi gör är rätt, säger Mathias Gidlöf, en av krögarna bakom Novas streetfoodpark.

Mathias Gidlöf sätter sitt hopp till att politikerna lyssnar på protesterna och är villiga att ändra detaljplanen. Foto: Maria Nykvist

Anledningen till att kommunen vill riva krogparken är en stadsplan från 1986 där det står att det ska vara allmän parkmark på den privata fastigheten.

Kommunen vill riva Novas krogpark

"Alldeles för omfattande"

Henrik Höglund, biträdande bygglovschef på kommunen säger nu att man kan tänka sig att pröva bygglov för en mindre restaurangbyggnad på fastigheten, men att storleken på den verksamhet som finns där i dag inte är förenlig med vad som får finnas på parkmark. Dessutom saknas det bygglov.

– Det som har vuxit fram på platsen är alldeles för omfattande, och inte vad rättspraxis medger. Vi är villiga att ha en diskussion, men enligt vad stadsplanen tillåter så kommer det i så fall att handla om en väldigt reducerad verksamhet mot vad som är där i dag, säger han och fortsätter:

– Ska verksamheten tillåtas i dagens storlek behöver detaljplanen ändras och då krävs det i så fall ett politiskt beslut.

Mathias Gidlöf har svårt att se att de kan skala ner verksamheten.

– Då blir det nog svårt att få någon lönsamhet i det. Det vi får hoppas på är att det blir svårt för politikerna att blunda för det här nu när så många är upprörda. Jag hoppas att kommunen tänker om, säger han.