– Det här är ett fantastiskt ställe. Smockfullt så fort det är fint väder. Det är mer än ett kafé – en samlingsplats. Många är ledsna och förbannade just nu.

Det säger kafégästen Mika Larsson som var med vid protesten hos Nina i Parken i Skytteholmsparken i lördags.

Kaféägaren Nina Arvidsson arrenderar mark av Solna stad för sin verksamhet sedan nio år.

De nya villkoren för fiket var förvånande, säger Nina som upplevt att staden stöttat henne i alla år.

– Tidigare har jag betalat för sommarsäsongen. Nu är det helårsavgift. Det är en tredubblad kostnad.

Samtidigt har villkoren för markanvändning skruvats åt. Gäster får inte längre använda stenplattorna eller en del av gräsmattan, om Nina inte betalar för det.

– Många är äldre och kommer hit med rullator. De kommer inte hit längre.

Mika vill att politikerna förklarar sig.

– Nya nya styret säger att de ska skapa plats för människor, och så gör de såhär mot en av få mötesplatser vi har i området.

Ska behandlas lika

Bernhard Huber (MP) uppger att ändringen av Ninas villkor handlar om att behandla näringsidkare i Solna på ett likvärdigt sätt.

– Nina i Parken hade tidigare än väldigt låg avgift. Vi har nu höjt den så att den följer taxorna som är beslutade av fullmäktige på ett bättre sätt. Även efter höjningen är det en låg avgift där vi tar hänsyn till att det är en säsongsbetonad verksamhet.

Berörs fler serveringar av de nya villkoren? 

– Inte just nu, men förvaltningen arbetar med en översyn av taxor för markupplåtelser för kiosker och serveringar i syfte att få en mer likvärdig hantering.