Mitt i har tidigare berättat om att rektorn i Saltsjö-Duvnäs Shaju Kohinoor beslutat att de 125 eleverna på Saltängens skola tvingas flytta till Duvnäs skola en kilometer bort. Båda skolorna ingår i Duvnäs skolenhet och ses av rektorn som en lokalförändring. Föräldrar har protesterat, kallat beslutet en nedläggning av en skola som måste tas av politiker.

”Energi och kampvilja”

Alliansen har stöttat rektorns beslut medan oppositionspartier varit kritiska. På tisdagskvällen prisade Nackalistan föräldranätverket ”Rädda Saltsjö-Duvnäs skolor”.

I motiveringen skriver Nackalistan:

”Föräldranätverket ”Rädda Saltsjö-Duvnäs skolor” har gjort en demokratisk insats genom att gräva i hur Nacka kommun fattar beslut. De har gjort det som kommunen har ansvar för: Att ta ram analyser och underlag avseende nedläggningsbeslutet av Saltängens skola.

Med energi och kampvilja har de gått till botten med hur ett så viktigt beslut kunde fattas av en ensam tjänsteman, skolans rektor. De insisterar, med all rätta, på att viktiga beslut ska fattas av politiker som sedan står till svars vid nästa val.

Gruppens enträgna arbete är inte bara en insats för skolan och eleverna som går där – utan för hela det demokratiska arbetet i kommunen, och för alla små, nära och välfungerande skolor i Nacka!

Genom att utkräva transparens och ansvar i de politiska besluten har gruppen inspirerat till enskildas insatser för lokaldemokratin och för barns rättigheter. Därför är föräldranätverket Rädda Saltsjö-Duvnäs skolor en värdig mottagare av Nackalistans kultur- och demokratipris 2023.”

10 000 kronor

Priset på 10 000 kronor delades ut på tisdagskvällen i Nacka stadshus. Nackalistan har delat ut priset sedan 2008 till någon som har gjort ”insats för demokratin, kulturen eller naturen i Nacka”.