Ett byggprojekt på Ulvsundaberget hade kostat staden 906 602,73 kronor när det fick avbrytas.

På Björketorpsvägen i Beckomberga gick ett annat projekt i stöpet. Stadens kostnad: 784 902,51 kronor.

Förgäveskostnader, som exploateringskontoret kallar det, är pengar som lagts ned i planerade byggnationer som sedan av olika orsaker aldrig blir av.