FOI fick i uppdrag av den förra regeringen att analysera riskerna med utländskt ägande i sjukvården.

Detta sedan en fond som delägs av Förenade Arabemiraten lagt ett bud på Ramsay Health Care, vars dotterbolag äger Capio. Capio driver S:t Görans sjukhus samt flera vårdcentraler och mottagningar i Region Stockholm.

Men medan utländskt ägande inte utgör något systematiskt hot, enligt FOI, är "det allmännas insyn och kontroll" begränsad hos privata vårdgivare, vilket innebär en risk i sig.

Krigsplacering

Dessutom är möjligheterna att krigsplacera personal för att säkerställa vården vid höjd beredskap sämre.

Vårdsektorn har stor betydelse för Sveriges säkerhet både i händelse av krig och i fredstida kriser, skriver FOI. Försvarsmakten förlitar sig på den civila vårdens kapacitet, och försvarsförmågan påverkas av personalens hälsa.

Dessutom har vården tillgång till information som kan bli föremål för exempelvis it-intrång, och här anser FOI att regionerna ställer högre krav på sig själva när det gäller säkerhet, än när de upphandlar vård.

Krisnämnd

I Region Stockholm finns numera en krisledningsnämnd, som ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur det kan påverka verksamheten.

Socialdemokraternas pressekreterare hänvisar till den politiska plattform som mittenkoalitionen antog efter valet. Där står att "Kraven på vårdgivare att bidra med personal och sjukvårdsmaterial i händelse av kris och pandemi ska tydliggöras".

Förenade Arabemiraten kan köpa in sig i Stockholmsvården

Om Capio får Abu Dhabi Investment Authority som ny delägare, då måste en ägarprövning göras. Det anser Talla Alkurdi (S).

Capio, som driver S:t Görans sjukhus samt flera vårdcentraler och specialistmottagningar i Region Stockholm, kan få nya ägare.

Capio ägs nu av den franska koncernen Ramsay Santé, som i sin tur ägs av australiska Ramsay Health Care. Flera medier rapporterar om ett bud värt 141 miljarder kronor på Ramsay Health Care.

Köpare är ett konsortitum där bland andra Abu Dhabi Investment Authority ingår, en statlig fond ägd av Förenade Arabemiraten.

Olämplig ägare

Vid tisdagens regionfullmäktige ställde socialdemokraten Talla Alkurdi en fråga om Region Stockholm kommer att kräva en förnyad ägarprövning av Capio om bolaget köps av Abu Dhabi Investment Authority.

Hon menade att det skulle vara som att få ryska ägare i svensk sjukvård, och hänvisade till emiratens inblandning i kriget i Jemen.

– Vi skulle bidra till deras statskassa, sade hon.

Regionrådet Anna Starbrink (L) menar att det ännu inte finns någon affär, och därför heller ingen begäran om ägarprövning.

– Men det finns en stat med i konsortiet som vi helst inte vill göra affärer med, sade hon.

Vill vara försiktig

Annars är det ofta Kina som dyker upp som nya ägare i olika sammanhang, nu senast när Tencent, där kinesiska staten är delägare, köpte in sig i Doktor.se.

Doktor.se är ett av de största nätläkarbolagen och driver tre vårdcentraler i regionen.

Socialdemokraterna ville ha en ägarprövning då, men eftersom Tencent bara köpte in sig med fem procent ansåg hälso- och sjukvårdsnämnden att det inte var tillräckligt för en ägarprövning.

– Ska vem som helst kunna driva vård i Region Stockholm? För mig är svaret nej. Det krävs en försiktighetsprincip för att säkerställa att känslig patientdata inte hamnar i fel händer. Vårdens pengar ska gå till vård – inte till den kinesiska regimen, sade Talla Alkurdi i ett pressmeddelande vid tillfället.

Vi skulle bidra till deras statskassa.

Kina i Sverige

Doktor.se, som driver tre husläkarmottagningar i länet, har fått Tencent, som delvis ägs av kinesiska staten, som delägare.

Karolinska Development, som investerar i life science-bolag, delägs av Kina.

China Railway Tunnel Group (CRTG) har vunnit upphandlingen att bygga några av arbetstunnlarna till nya tunnelbanan.

MTR, som kör tunnelbana, pendeltåg och Mälartåg, ägs av kinesiska staten.

Storföretag i Sverige, som Volvo Cars, Filmstaden, Spotify, Oatly och Acne är hel eller delägda från Kina.

Huawei och ZTE fick däremot nej att bygga mobilnät i Sverige. De måste byggas och skötas på ett sätt som inte skadar Sveriges säkerhet enligt Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Källa: SVD, DI, Läkartidningen