I morgon presenterar majoriteten stadens nya budget. I den ligger uppdraget att göra Strandvägens och Skeppsbrons kajer fria från bilar genom att ta bort den långtidsparkering som finns där.

– De är två av de mest välbesökta och attraktiva promenadstråken som finns i Stockholm och vi vill utveckla dem. Redan i dag är det trångt och det här är att sätt att göra stråken tillgängliga för människor som promenerar, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Att bilarna måste bort för att uppnå det kokar ner till att det är en utrymmesfråga, menar han. Den yta som frigörs kan i stället bli promenadstråk med soldäck, konstutställningar, restauranger och kaféer. Fler träd och mer grönska är också med i planen.

– Det är exempel på saker vi vill se, men vi får titta på var plats för sig och utreda exakt vad som passar var.

260 platser färre

Totalt är det cirka 160 p-platser på Skeppsbron och 100 p-platser på Strandvägen som försvinner. Samtidigt är de välanvända av både grannar och turister.

Redan förra året föreslog staden att p-platserna på Skeppsbron skulle bort för att göra platsen mer levande. Det fick många att reagera.

– Det är hänsynslöst. De tänker inte på vad som gör stadsdelen levande. Vi som bor här, barnfamiljer, de som har verksamheter här. Det kommer att slå hårt mot oss, sa en Gamla stansbo då till Mitt i.

"Ytan är för värdefull"

Lars Strömgren kan inte garantera att alla platser kan ersättas.

– Men vi ska undersöka möjligheten till alternativa platser. Det finns garage som inte ligger så långt bort och som kan utnyttjas bättre. Men vi bedömer att ytan är för värdefull för Stockholm och de som bor och vistas här för att vara parkering.

Ser du någon risk med att folk kommer att lägga mycket mer tid på att krypköra runt i jakt på en p-plats?

– Hur många platser som behövs är en fråga om matematik och det har vi duktigt folk på Stockholm parkering och trafikkontoret som jobbar med. Men det handlar hela tiden om att få så många som möjligt som kan att ersätta sin resa med ett mindre ytkrävande transportsätt.

– Sett till helheten ger det vi vill göra med ytan mer glädje än alternativet.

Parkeringarna ska tas bort successivt. Målet är att Skeppsbrons kaj ska vara helt bilfri 2024 och Strandvägens kaj 2026.