För nio år sedan drog staden in 406 miljoner kronor i avgifter på parkering på gatumark. Förra året låg intäkterna på 796 miljoner.

– Många förändringar trädde i kraft 2016. Avgiftstider ändrades, boendetaxan höjdes och det infördes avgift i områden där det tidigare varit gratis att parkera, säger Josefine Mittermaier, enhetschef vid trafikkontoret.

– Det kommer staden till del, men det är inte pengar som viks till trafikverksamhet.

I fjol stod över hälften av alla bilar i innerstan med boendeparkering, jämfört med 33 procent med ­besökstaxa. Ändå stod besöksparkeringen för tre fjärdedelar av stadens­ ­parkeringsintäkter det året.

Josefine Mittermaier, enhetschef för parkering på trafikkontoret.

Josefine Mittermaier, enhetschef för parkering på trafikkontoret.

Ola Hedin

Priserna stiger

Snart ska de intäkterna öka ytterligare. Från 1 april blir besöksparkeringen dyrare. Målet är att det dagtid ska finnas 15 procent lediga p-platser. När beslutet skulle klubbas i kommunfullmäktige blev det föremål för het debatt.

Majoriteten pekade på att taxorna inte höjts på ett decennium samt att höjda taxor var det effektivaste sättet att få till fler lediga p-platser och öka framkomligheten.

– Förhoppningen är att det ska bli lättare att hitta en ledig p-plats, men mot bakgrund av att många står med boendeparkeringsdispens kommer det förmodligen inte att märkas så stor skillnad. Till hösten, när vi mäter beläggningen, bör vi kunna se om avgiftshöjningen har fått önskvärd effekt, säger Josefine Mittermaier.

Efter uppdrag i budgeten för 2023 utreder trafikkontoret även att reglera parkeringsavgifter efter konsumentprisindex och införa avgift i områden som i dag är gratis.

Det är rimligt att se över avgifterna, menar oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M). Men för pengarna från parkeringarna borde man utreda hur fler p-platser skulle kunna tas fram, menar han.

Snart kan det bli dyrare att boendeparkera

Taxan för besöksparkering höjs 1 april: Men snart kan även du som boendeparkerar få betala mer.

Och för dem som flyttar in i nya hus kan boendeparkering helt tas bort.

Länge var det vanligare med besöksparkerare än boendeparkerare i innerstan. Men runt 2018 skedde ett skifte och bilar med boendeparkering är numera fler.

Just nu utreder trafikkontoret om de ska höja avgifterna på boendeparkeringar – något som senast skedde 2016 då månadsavgiften blev 1 100 kronor per månad i innerstan.

En höjning skulle påverka cirka 14 200 fordonsägare innerstan som betalar för boendeparkering.

– Boendeparkering påverkar hur effektivt vi utnyttjar gaturummet, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) som menar att parkeringsformen begränsar stadens möjlighet att öka framkomlighet och tillgängligheten på p-platser.

Har chansen

Han pekar på att boendeparkeringen är en kommunal subvention och en rest från tiden då staden ville uppmuntra folk att ha bilen stående hemma och inte köra till arbetsplatsen.

– Prissättningen maxar inte hur vi använder den resurs som gatuparkeringen är. En höjning av parkeringsavgiften skulle vara ett sätt att ordna trafiken så att vakansen i innerstan är minst 15 procent, då hittar man en plats när man behöver den.

Lars Strömgren, Miljöpartiet Stockholms stad.

Lars Strömgren, Miljöpartiet Stockholms stad.

Klara B Orreteg

Samtidigt utreds också om man helt ska ta bort möjligheten till boendeparkering för stockholmare som bor i nya hus där bygglovet vunnit laga kraft efter 1 januari 2024. Det fungerar redan så i nya stora områden som Haga­staden och Norra Djurgårdsstaden.

– När vi bygger nytt har vi chansen att göra rätt från början.

Har Spotify

Trafikborgarrådet menar att många med boendeparkering har bilen stillastående länge och i stort sett bara flyttar den när det är städdag.

– Trenden i världen är att se mobilitet som en service, som att man inte äger en massa cd-skivor utan har Spotify. På samma sätt tror jag att vi har mycket att tjäna på att säkerställa att man har tillgång till den rörelsefrihet man vill ha utan att ha en massa bilar som står stilla 95 procent av tiden.

Vad händer om det försvinner?

Att ta bort boendeparkering helt är inget styret planerar för. Men om det mot förmodan skulle bli så i framtiden är det svårt att veta vilka konsekvenser det skulle få, menar Jacob Jonsson, controller vid trafikkontoret.

– Men det skulle kunna bli en kedjeeffekt för då skulle folk i första hand leta garage eftersom det blir billigare än besöksparkering en hel månad. Men när efterfrågan ökar skulle garagepriserna gå upp.

Samtidigt var beläggningen i Stockholm Parkering AB:s garage i innerstan 2022 runt 90 procent. Så i kommunala i garage finns inte mycket plats.

Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) tycker att möjligheterna för att få fram nya parkeringsplatser i till exempel underjordiska garage borde utredas.

En smocka

– De fokuserar inte på att få fram fler parkeringsplatser, utan höjer taxan och jobbar med att minska antalet boendeparkeringar. I sin helhet är det verkligen en smocka mot dem som har bil i Stockholm.

Dennis Wedin (M) på Norr Mälarstrand.

Dennis Wedin (M) på Norr Mälarstrand.

Pressbild Moderaterna

Han tycker inte att man ska höja parkeringsavgifterna och samtidigt minska antalet boendeparkeringar.

– Jag vill se fler parkeringsplatser med laddstolpar, gärna i parkeringsgarage. Riskerna är att utsläppen ökar när folk kör runt och letar efter parkeringsplatser. Man ska kunna bo här och ha bil.

– En bilfri innerstad är en långsam ”highway to hell” vänsterstyret är inne på.

Så många boendeparkeringar finns i stan

Kungsholmen: ca 3000

Östermalm: ca 5000

Vasastan: ca 2500

Södermalm: ca 3700

Källa: Trafikkontoret

Pekka Päkkö/Moderaternas pressbild

Kan bli dyrare att boendeparkera: "Highway to hell"

Och här kan möjligheten slopas helt ✔ Dennis Wedin (M): Verkligen en smocka ✔ Lars Strömgren (MP): Tänk Spotify