I höstas skrev Mitt i om stressade brevbärare och post som samlas på hög på Postnords kontor i Årsta. Hösten 2021 började Postnord med varannandagsutdelning i Stockholm, och det nya arbetssättet har gjort det svårt för brevbärarna att hinna med. En av de brevbärare som vittnade om problemen var Emilia Leijon Amrén. Efter artikeln fick hon en erinran från sin arbetsgivare.

I den står det bland annat att Emilia Leijon Amrén har brutit mot Postnords riktlinjer och "lojalitetsplikten" genom att medverka i Mitt i och andra medier.

Postnord har nu dragit tillbaka erinran, mot att Emilia Leijon Amrén sagt upp sig. Uppgörelsen, som även innebär att Emilia får ekonomisk ersättning, har nåtts med hjälp av fackförbundet Seko. Men hon är inte nöjd.

– Jag upplevde det inte som ett val. Om mitt fackförbund varit villiga att ta frågan vidare till Arbetsdomstolen hade jag aldrig tagit erbjudandet. Jag har tyvärr inte ekonomin att driva det här ensam. Det känns som att jag tog det näst sämsta alternativet och jag är besviken på facket, säger Emilia Leijon Amrén.

Olika uppfattning

Fackförbundet Seko menar att det inte blev aktuellt att gå vidare eftersom parterna kom överens.

– Jag har förståelse för Emilias upplevelse och kan förstås inte ta den ifrån henne. Men jag sa tydligt att det är hennes val hur hon vill göra, säger Sekos ombudsman Sune Blomkvist.

Emilia Leijon Amrén tycker att Postnord "kom lindrigt undan". Företagets agerande i hennes fall har kritiserats, bland annat av yttrandefrihetsexperten Nils Funcke i TV4:s Kalla fakta.

– Och det är väldigt frustrerande att de inte tar inte till sig kritiken. Jag undrar hur de kan lägga så mycket tid på att påstå att jag är illojal, när de borde lägga sina resurser på att få ut posten, säger hon.

Vill ge nya ledningen en chans

Niklas Robertsson är facklig representant och ordförande i Seko Postklubb Stockholm. Han säger att det nyligen har införts en ny chefsstruktur och att flera personer i ledande ställning i Årsta har bytts ut. Läget för brevbärarna har fortsatt varit tufft och stressigt sedan Mitt i skrev i höstas, bland annat med kvarligg, alltså post som blir liggande och inte hinner delas ut. Men han tycker sig se en bättring de senaste veckorna.

– Vi tycker att det är tidigt att uttala oss och vill gärna ge den nya ledningen en chans att komma på plats, säger Niklas Robertsson.

Postnords pressavdelning svarar via mejl på Mitt i:s frågor om vad som gjorts för att minska stress. De skriver att en ytterligare chef har tillsatts i Årsta och att det gett avtryck i medarbetarundersökningar där förtroendet för närmaste chef "ökat kraftigt". Den nya chefen tillsattes dock redan i början av 2022.

Postnord skriver vidare att "Årsta är en stor arbetsplats och vi kan naturligtvis inte garantera att det inte även skulle finnas enskilda missnöjda röster".