Under december och januari 2020–2021 installerades pollare runt Skärholmstorget vid sex olika infarter. Det gjordes eftersom det tidigare varit problem med bilar som kör in på gångytorna vid torget, trots förbud mot fordonstrafik.

Förutom att det blev en säkerhetsrisk för de som passerade och besökte torget, ledde det även till att markplattor och värmeslingorna under plattorna på torget och gångstråken skadades.

Trots att pollarna var efterlängtade togs de inte i drift förrän i våras. I en intervju med SVT förklarade trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) förseningen med att man inte fick de olika kommunikationssystemen mellan polisen, staden och entreprenören som skötte pollarna att fungera.

Torghandlare fick skulden

När pollarna väl kom på plats upplevde många en förbättring. Sezer Kursun som jobbar med torghandeln är en av dem.

– Innan var det många som skyllde trafikproblemet på oss som jobbar här på torget, de trodde det var vi som var orsaken till problemet, vi fick ta emot mycket klagomål, säger han.

Han berättar att han inte får några sådana klagomål längre, att situationen förbättrades så fort pollarna hade installerats. Nu öppnas pollarna för de som behöver komma in på torget när de ringer ett nummer.

– Funkar hur bra som helst, säger Sezer Kursun.

Mer plats för människor

I en slutredovisning gör trafiknämnden bedömningen att pollarna har gjort platsen mer attraktiv och att känslan av trygghet har ökat. Kontoret har gjort intervjuer där samtliga personer som tillfrågades på torget var positiva till förändringen. Det är även både stadsdelsförvaltningen och polisen.

"Området upplevdes tidigare som en parkeringsplats snarare än ett torg. Upplevelsen av många bilar i kombination med människor på torget har nu förändrats till ett torg där människorna fått mer plats", skriver trafiknämnden i sin slutredovisning.

Till en början uppstod en del driftproblem med pollarna vilket gjorde att de ibland stod öppna. Det ska nu ha åtgärdats. Trafikkontoret ska även fortsätta undersöka åtgärder för området runt om torget som fortfarande har en hög trafikbelastning.

I rapporten flaggar man också för att den nya byggarbetsplatsen söder om torget kommer innebära en del ökade transporter över Skärholmstorget fram till 2024.