”När avtalen för närakuterna i länet skulle förlängas i november på hälso- och sjukvårdsnämnden så röstade tre partier emot en förlängning”, skriver Anna-Lena Johansson på Facebook-sidan ”Aktuella frågor för politiken i Sollentuna”.

Det handlar om SD som vill lägga ner närakuterna helt och V som vill lägga ner de närakuter som inte ligger i anslutning till akutsjukhusen. Båda partierna anser att regionen ska satsa mer på primärvården i stället, för att få den att fungera.

Även S röstade emot en avtalsförlängning. Man är inte emot vårdformen, men vill att de privata närakuterna, så som den i Sollentuna ska tas över i regionens egen regi.

"Fungerar inte i dag"

Anna-Lena Johanssons inlägg fick lokale SD-politikern Arne Nilsson att gå i taket. ”SD i Sollentuna vill inte lägga ner närakuten” och ”du ska inte pådyvla oss åsikter vi inte har”, skrev han i ett svar på inlägget.

Men SD:s gruppledare i Sollentuna, Bo Ehlin som dessutom sitter som andra namn för SD i valkrets nord till regionen, tillstår att partiets mål är att avskaffa närakuterna.

– Vårdcentralerna fungerar inte i dag. Det är bara telefonkö och så får man besked att det inte finns någon läkartid. Vi vill lägga alla de här pengarna från närakuterna så att vårdcentralerna på sikt ska kunna vara navet och även ha jour. Då kan de göra ungefär samma saker som närakuterna som bara är en onödig ytterligare nivå, säger Bo Ehlin.

En succé enligt L

Liberalerna betraktar i stället närakuterna som en succé och exemplifierar med att närakuten i Sollentuna har tagit emot 100 patienter per dag sedan öppningen i januari 2020, och att 96 procent blir färdigbehandlade och inte behöver söka mer vård.

Närakuten är populär bland många Sollentunabor och Bo Ehlin kallar Anna-Lena Johanssons Facebookinlägg för ”ett utspel för att vinna röster”.

Samtidigt är det väl sant att SD i regionen vill lägga ner närakuterna?

– Ja, men först ska vi se till att vårdcentralerna fungerar. Vi rör inte existerande närakuter förrän vi ser att vi har igång det andra systemet, säger han.