Mensskydd i skolorna har länge varit en fråga för Vänstern och Miljöpartiet. Redan 2020 lämnade V in en motion till kommunfullmäktige om gratis mensskydd på skolorna.

Under grundskolnämndens senaste möte var det dock Demokraterna och Socialdemokraterna som drev igenom beslutet. Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att säkerställa att tillgängliga mensskydd finns ute på skolorna.

På Bergsjöskolan är fria mensskydd inget nytt. Här har man delat ut dem gratis i många år. Det vanliga är att eleverna hämtar ut dem hos skolsköterskan eller på expeditionen vid behov. Det går också bra att ta flera mensskydd för att ta med sig hem, säger Monzer El-Sabini.

– I en del kulturer pratar man inte öppet om mens och flickorna har inte alltid tillgång till mensskydd hemma. Därför är vi generösa med dem, säger han.

Ingen kostnad för skolan

Rektorn applåderar ändå det politiska beslutet. Gratis mensskydd i grundskolan är särskilt viktigt i Göteborgs utsatta områden.

– I en familj med flera flickor kan mensskydd vara en stor kostnad. Men det är det inte för skolan, säger han.

Under en period testade Bergsjöskolan att placera ut mensskydd på toaletterna. Men eftersom skolan ogärna vill ha separerade toaletter, för flickor och pojkar, skrotades idén.

– Ett tag hade jag dem i en låda inne hos mig, men då var det ingen som vågade komma och hämta. Nu tror jag vi har hittat den bästa lösningen, säger Monzer El-Sabini.