Beskedet slog ner som en bomb i Ekensberg i våras: Den var för dyrt att rusta upp den slitna Ekensbergsskolan, enligt utbildningsförvaltningen. Den skulle i stället stängas och eleverna flyttas till Blommensbergsskolan ett par kilometer bort.

Vårdnadshavarna fick informationen bara någon vecka innan beslutet skulle tas i utbildningsnämnden. Det blev stora protester eftersom skolan ute på en grön udde är liten och populär och betyder mycket för närmiljön.

Även oppositionen, med Moderaterna i spetsen, röt ifrån. Också de fick informationen en vecka i förväg. En alldeles för kort tid för att kunna sätta sig in i frågan, löd kritiken.

Bristfälligt underlag

Och den har inte tystnat. I en skrivelse till utbildningsnämnden tar nu Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna upp frågan igen. De menar att ett så allvarligt beslut som att stänga en skola måste tas genom ett enskilt ärende och inte bakas in som ett litet stycke i en stor lokalförsörjningsplan för alla kommunala skolor, vilket var fallet i våras.

– Vi fick ett väldigt bristfälligt beslutsunderlag, utan angivna kostnader. Självklart borde det ha funnits ett alternativ också, med beräkningar för vad det skulle kosta att bygga en ny skola, säger Andréa Hedin (M), oppositionsborgarråd med ansvar för skolfrågor.

Bara för ett år sedan var inriktningen att skolan skulle rustas och marken där den står saneras från gifter från ett båtvarv. Den snabba svängningen kräver en djupare förklaring, menar Andréa Hedin.

Ekensbergsskolan är en samlande plats för dem sim bor ute på udden.

Ekensbergsskolan är en samlande plats för dem sim bor ute på udden.

Märta Lefvert

Kalkyler ska komma

Skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S) håller med om att situationen blev olycklig i våras.

– Det var problematiskt att informationen kom på det sätt den gjorde. Men jag vill understryka att det inte finns något beslut än. Det vi vet är att skolan troligen ska flyttas. Först i december kommer ett förslag till beslut, som ett enskilt ärende. Då ska det finnas kostnadskalkyler och utredda alternativ att ta ställning till, säger hon.

Enligt skolborgarrådet är det fel att kalla vårens besked för ett beslut, men Andréa Hedin menar att "ett beslut har tagits i praktiken".

– Jag blir kontaktad av många föräldrar som är fortsatt oroliga. Man tar inte deras oro på allvar, säger hon.

Träffade föräldrar

Emilia Bjuggren har också kontakt med föräldrar och träffade nyligen några av dem.

– Vi hade en bra diskussion. De presenterade sin syn – att en skola ska vara kvar i närområdet. Jag beskrev hur frågan behandlas framåt och sa att jag delar deras syn att bra beslutsunderlag behövs, säger hon.

Sandra Hess, föräldrarepresentant i skolrådet på Ekensbergsskolan, var en av dem som närvarade.

– Vi kräver att politikerna sätter press på utbildningsförvaltningen så att ärendet utreds grundligt, säger hon.