Grannarna vid boulevarden har länge arbetat för att få glasa in sina balkonger under flera år. Men många av bostadsrättsföreningarna fick nej på ansökan av kommunen, något Mitt i Täby skrivit om tidigare.

Politikerna har haft diskussioner med Täby parksborna och diskuterat från med Allianspartierna.

Nu ändrar de sig i frågan och säger ja till inglasning.

– Vi tog med deras synpunkter och har nu enats om att ompröva beslutet, säger Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Boende är mer än nöjda med beslutet.

– Vi är glada över att de nu river upp det dåliga beslutet de tog och det är lite eufori hos de boende i föreningarna, det har ju varit en så stor besvikelse, säger Göte Jansson som själv vill glasa in sin balkong.

– Nu ser vi fram emot ett beviljat bygglov, säger en annan balkongägare, Anette Pekkonen.  

Lov- och tillsynsutskottet kommer nu att ta upp en ansökan om bygglov för inglasning på sitt kommande möte. Det är en av de tre föreningar i Täby park som sökt.

Kommer alla de som ansöker att få inglasning?

– Vi kommer att medge inglasning, det finns en tydlig politisk majoritet, säger Johan Algernon.

Vad fick er att ändra er?

– De boende hade goda argument och vi tror det kan fungera bra, säger han.

Lov- och tillsynsutskottets tidigare beslut togs med stöd av namn- och skönhetsrådets bedömning. De menade att inglasning mot Boulevarden och stadsparken inte var lämplig "därför att den bedöms skada det offentliga och mer representativa uttryck som byggnaderna har."

Johan Algernon säger att de är glada att de nu är överens.

– Vi tror det kan fungera bra gestaltningsmässigt och föreningarna har redan tagit fram riktlinjer för bland annat insynsskyddens utformning, vilket är något vi uppmanar till, säger Johan Algernon.

Kommer samma gälla för kommande byggnader som uppförs i området vid nya stadsparken?

– Vi måste behandla alla lika, jag ser inte att vi kan ha olika regler, säger han.