Mitt i:s rapportering om att kommunen nekade hotellägarna ute vid Görvälns slott dispens för ett sommartält väckte många reaktioner.

Men nu får de alltså sätta upp tältet – i en vecka, mellan den 1 juni och den 7 juni. Det har politikerna i miljö- och bygglovsnämnden klubbat igenom.

– Jag la det här ordförandeförslaget så att ärendet skulle hanteras så snabbt som möjligt, säger George Hannouch (C).

Bygglov måste godkännas

Men för att tältet ska stå uppe hela sommaren krävs bygglov. Nu bearbetar tjänstemännen bygglovsansökan.

Förvaltningen kommer väl yrka på avslag?

– De kommer förbereda materialet och lämna ett förslag till beslut. Men det är upp till politikerna i nämnden att bestämma om vi ska gå på deras förslag, eller inte.

Men om nu beviljar ni bygglovet, strider ni inte mot föreskrifterna då?

– Det är väldigt tydligt att man kan göra undantag, som man gjorde förra året. Vi kommer även ha vissa villkor i år, men de kommer vara mjukare än förra året. Exempelvis om att ha tältväggarna nedfällda vid dåligt väder.

Hotellägarna överklagade beslutet till länsstyrelsen och George Hannouch säger att kommunen enligt gällande rättsprincip inte får fatta ett beslut innan länsstyrelsens avgörande i ärendet vunnit laga kraft den 9 juni.

Därför kommer beslutet om bygglovvatt tas på ett extrainsatt möte den 9 juni. Det innebär att hotellägarna måste ta bort tältet den 7 juni – oavsett om de får bygglov eller inte två dagar senare.

Bråda dagar

Hotellägaren Johan Eklund ser i grunden positivt på politikernas besked, men han menar samtidigt att det inte känns helt genomtänkt att de måste ta upp och ner tältet. Det kostar nämligen omkring 100 000 kronor.

– Hela processen har känts väldigt onödig och jag har tappat tre månader. Kalendern är ren och nu är det väldigt stressigt att marknadsföra och boka in gäster till hotellet och restaurangen, säger han.