Mitt i Järfälla rapporterade i december om Sverigedemokraternas förslag om att sälja alkohol för hemkörning i samband med catering.

I förslaget åberopar Sverigedemokraterna den del av alkohollagen som rör serveringstillstånd för cateringverksamhet för slutna sällskap.

– Jag tror i huvudsak att Alliansen skulle kunna ta till sig de poänger har vi lyft, sa Wilhelm Eriksson, ordförande för Sverigedemokraterna i Järfälla.

Frågan fick utredas

I februari gav Alliansen socialförvaltningen uppdraget att utreda frågan. På tisdagen röstades förslaget igenom under socialnämndens sammanträde.

– Det känns väldigt bra. Jag hoppas det här kan hjälpa krögarna. När vi tar friheter från folk måste vi göra det vi kan för att ge nya friheter till krögarna, säger Wilhelm Eriksson.

Ingen krögare har tillstånd

Socialförvaltningens utredning landade i att det visserligen är möjligt med hemkörd alkohol, men att det är tveksamt hur lönsamt det blir för krögarna. Det framgår också att ingen krögare i kommunen i dagsläget har det cateringtillstånd som behövs.

Hur populärt tror du att det här blir?

– Det återstår att se. Jag kan tänka mig att det finns en marknad för det här, men vi vill kunna öppna upp för möjligheten om viljan finns hos krögarna.

Olämpligt förslag

Oppositionen riktar skarp kritik mot förslaget och menar att det är olämpligt med tanke på att alkoholkonsumtionen och våld i nära relationer ökat under pandemin.

– Vi är upprörda att det borgerliga styret med hjälp av Sverigedemokraterna lägger ett sådant här förslag som ökar möjligheterna till att dricka alkohol. Vi anser att det finns betydligt viktigare saker för förvaltningen att fokusera på, särskilt våld i nära relationer som vi ser har ökat under pandemin, säger Eva-Lotta Arenander (S).

De ställer sig också frågan till nyttan med förslaget.

– Vi ställde frågan om någon krögare har efterfrågat det här men vi fick inget svar. Det kommer bli en kostnad för förvaltningen att kontrollera det här. Och det är pengar man borde lägga på viktigare saker.

Moderaterna som röstade ja till förslaget håller inte med om de negativa konsekvenserna. De menar att förslaget innebär en större frihet för Järfällaborna.

– Krögarna har ett ansvar för att kontrollera nykterhet och ålder på samma sätt som om cateringen skedde i en större lokal. Förslaget kommer att underlätta för den hårt pressade restaurangnäringen samtidigt som Järfällaborna kan få ett glas vin till sin middag även om de väljer att följa rekommendationerna och äta hemma, säger Dan Engstrand (M), socialnämndens ordförande.

Artikeln har uppdaterats.