I november förra året fattades ett inriktningsbeslut om att sälja församlingshemmet men ändå skjuta upp igångsättandet av försäljningsprocessen till november 2021 – alltså efter valet.

Nu tänker kyrkopolitikerna pausa beslutet längre än så. Först hösten 2022 kan en eventuell försäljning äga rum.

– Vi kommer inte att sälja eller inleda några förhandlingar förrän vi vet hur mycket renoveringarna kostar, säger Borgerligt alternativs Arne Genschou som är ordförande i kyrkorådet till Mitt i efter den öppna frågestund som hölls med politikerna den 1 september.

Beräknats till 67 miljoner

Frågan om församlingshemmets framtid hänger samman med de stora kostnader som väntas för att renovera Hässelbys strands kyrka, Hässelby villastads kyrka samt villastadens församlingshem.

Men också församlingens ekonomi i övrigt och ett medlemsantal som sjunkit från år till år. Enligt gamla uppskattningar kommer ovan nämnda renoveringar gå loss på cirka 67 miljoner kronor.

Hos nomineringsgruppen Borgerligt alternativ är inställningen trots det uppskjutna beslutet att en försäljning av församlingshemmet är ett nödvändigt ont, sett till församlingens ekonomi och verksamhet.

– Med tanke på att priset på byggmaterial väntas bli dyrare, så får vi räkna med att renoveringen kommer att bli betydligt dyrare än 70 miljoner, säger Arne Genschou.

Överens om att vänta

Vid frågestunden den 1 september var det ingen av de närvarande nomineringsgrupperna som höll en omedelbar försäljning som enda möjliga lösningen för att få ekonomin att gå ihop.

Socialdemokraterna utesluter inte en försäljning, men vill inte att bara att frågan om en försäljning utreds, utan samtidigt också möjligheten att behålla församlingshemmet där det bland annat finns deltidsförskola och körverksamhet.

– Vi vill inte sälja så länge alla stenar inte har vänts. I det ingår att involvera personal och församlingsmedlemmar för att få nya idéer. Vi borde också fråga medlemmarna om de är beredda att betala en högre kyrkoavgift. Hässelby har en av de lägsta kyrkoavgifterna i hela Stockholm i dag, säger Robert Fischer, ledamot för Socialdemokraterna i kyrkofullmäktige.

I dag ligger församlingsavgiften på 72 öre per intjänad hundralapp. Rikssnittet ligger på 1,03 kronor. Men Arne Genschou är kritisk till idén som han menar riskerar att leda till medlemsflykt.

Försäljning kan dröja

En försäljning kan dock dröja ännu längre än till nästa höst. Före sommaren beslutade kyrkorådet att förstahandsalternativet när lokalerna i Hässelby strand evakueras för renovering och ombyggnation är att använda församlingshemmet som ersättningslokal.

Nu ser renoveringen, som uppskattas ta 14-18 månader, ut att komma i gång tidigast 2023.

– Vi stänger inte dörren för att utreda möjligheten att behålla församlingshemmet. Men det kan i så fall ske först hösten 2022 när vi vet vad renoveringarna kostar, säger Arne Genschou.

Han fortsätter:

– Det är en balansgång. Alla vill så klart använda församlingshemmet vid en evakuering av Hässelby strand. Men får vi ett väldigt bra anbud för att sälja församlingshemmet så kan vi inte tacka nej. Det finns även andra alternativ för evakueringen, säger Genschou och syftar på bland annat Equmeniakyrkan i Hässelby villastad alternativt lokaler i Hässelby gård/Hässelby strand.