Här är tidigare artikel om att många väljer att lämna Stockholm.

https://www.mitti.se/nyheter/allt-fler-far-nog-av-stockholm/repvdu!WxZ15BmSVOO2kHxMSHsTA/

Irene Svenonius (M):

"Det är väldigt bekymmersamt och något att ta på allvar. Vi behöver ha människor som arbetar och betalar skatt för vår välfärd. Det är många barnfamiljer som flyttar, och jag tror att anledningen är att de vill att barnen ska växa upp i en trygg miljö. Vi måste ta tag i otryggheten och knäcka gängbrottsligheten, med fler poliser och hårdare straff."

Gustav Hemming (C):

"Om folk flyttar härifrån för att de inte har råd med en bostad som motsvarar deras behov, då är det ett problem. Var femtei ett samhällsbärande yrke, som polis och sjuksköterska, har inte råd att skaffa en bostad här. Och vi har fantastiska företag i regionen som skriker efter arbetskraft. Det behövs enklare byggregler, fri hyressättning i nyproduktion och lägre amorteringskrav."

Desirée Pethrus (KD):

"Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. På sikt är det ett problem om fler flyttar ut än in. En förändrad situation på bostadsmarknaden är viktig för att människor ska vilja flytta till och stanna kvar i Stockholm, men även samhällsservice som kollektivtrafik och att snabbt få tid på vårdcentralen. Står Stockholm still påverkas hela landet."

Anton Fendert (MP):

"Det är inget problem att folk väljer var de vill bo, och det är inget mål i sig att Stockholm ska växa. Men om företagen får svårare att hitta rätt kompetens blir det ett problem. Nu fortsätter ju befolkningsökningen ändå, och det är viktigt att bygga bostäder i olika prisklasser så att de som vill har möjlighet att bo här."

Aida Hadzialic (S):

"Det är en oroväckande trend. En växande stockholmsregion har högsta prioritet, för tillväxten och jobben. Det är bostadsbristen som är orsaken. Unga har inte råd att bo här, och det måste vi ändra på. Attraktionskraften måste behållas, det är viktigt för kompetensförsörjningen för företagen."

Anna Sehlin (V):

"Det är olyckligt att människor flyttar på grund av dyra bostäder och brist på hyresrätter. Men det är inget självändamål att alla ska bo i Stockholm, det är bra om det finns arbeten, studiemöjligheter och bostäder i hela Sverige. Vi behöver bygga billiga hyresrätter, samt bygga ut infrastruktur och kollektivtrafik, i hela regionen."

Gabriel Kroon (SD):

"Ja, det är ett problem, eftersom vi konkurrerar med andra huvudstadsregioner om internationella företag. För att behålla svenska talanger måste det finnas tillväxt, samt bostäder man har råd med, effektiv kollektivtrafik och bra bilinfrastruktur. Och så måste vi få bukt med otryggheten, det behövs fler poliser och bättre lagföring."

Amelie Tarschys Ingre (L):

"I nuläget är det inget problem, men på sikt. Minskar befolkningen minskar ju också underlaget för att betala vår välfärd. Vi vill ha en vital växande region, en möjligheternas storstad där idéer och innovation uppstår i möten mellan människor. Vi måste ha en hållbar tillväxt, där man kan bo och arbeta över hela länet."