Det talas ofta om att det behövs fler poliser. Men medan andra regioner har ungefär det antal poliser de behöver så går det trögt med tillväxten i Stockholm. Målet är att Stockholmsregionen i januari 2025 ska ha 6 362 poliser. Nu är de 5 149.

För att nå ut till fler stockholmare ordnade regionens lokalpoliskontor i november en rekryteringsdag dit de som var intresserade av att bli poliser fick komma på besök. Men resultatet var skralt, till Skärholmens lokalpoliskontor kom inte en enda besökare, vilket de delvis tror beror på deras undanskymda läge på en bakgata. Därför provar de nu en ny metod – att gå ut på torgen i Skärholmen och Liljeholmen och prata direkt med folk.

– Vi vill inspirera och ge en mer nyanserad bild av vad polisyrket innebär. Vi hoppas även kunna rekrytera en annan typ av medarbetare, vi behöver fler utredare och inte bara dem som vill sitta i polisbil och åka på ingripanden, säger Sofia Ölund. 

Vad betyder det att få in poliser från lokalpolisområdet?

– Det betyder jättemycket för mångfalden. Att ha folk i olika åldrar och från olika områden är guld värt. Det handlar både om förståelse och att känna till stämningen och den lokala kulturen och att ha geografisk kunskap. 

Varför är det svårare att rekrytera i Stockholm?

– Det är svårt att svara på men Polismyndigheten tror att det beror på att det finns många andra attraktiva yrken i huvudstaden.

Men något samband med att poliser kanske tänker att det är mer våldsamt här än på mindre orter tror hon inte finns. 

– Personligen tror jag inte det. Snarare ser vi att intresset ökar i samband med större händelser som exempelvis terrorattacken på Drottninggatan, då ökade andelen som sökte. 

Menar du att fler söker för att de vill göra en insats?

– Jag vet inte, men när vi pratar med våra nya poliser om varför de blev poliser så säger de flesta att de vill göra skillnad och hjälpa till när saker händer och ställa saker till rätta. 

Sofia Ölund hoppas att rekryteringsdagarna på torgen ska leda till att fler upptäcker yrket.

– Vi har ett otroligt roligt jobb där det är en stor variation och där man känner att man kan göra skillnad, säger hon.