Göteborg

Det var i samband med en större utredning kring narkotikaförsäljning som polisen kom över säljlistor i mobiltelefoner, så kallade knarklurar.

Med hjälp av listorna har polisen kunnat identifiera ett hundratal individer som köpare av narkotika. Det handlar om både vuxna och barn.

"Oroväckande"

Nu larmar polisen om fyndet i sociala medier: "Det oroväckande i detta, utöver det stora antalet, är den låga ålder som några av köparna har. De yngsta köparna som är identifierade är endast 13 år gamla."

Polisen meddelar även att de inom de närmaste veckorna kommer att genomföra orossamtal med köparna, tillsammans med deras vårdnadshavare och socialtjänsten.

– Syftet med detta är att ge en tydlig reaktion på handlingen, oron och upplysa om konsekvenser av att begå brott. Barn och ungdomar med risk för negativ utveckling behöver fångas upp tidigt, uppger polisen.