Den 25 april börjar den nya lagen gälla, som ska ge polisen att möjlighet att visitera personer utan konkret brottsmisstanke, inom platsspecifika och tidsbegränsade zoner.

– Jag har hört att folk har farhågor om att polisen ska kontrollera vem som helst. Att ha säkerhetszoner kommer med en viss risk, för vi måste ha precision i det vi gör för att vara trovärdiga i de områden där vi har mest fokus, säger Stephan Kiernan, chef för LPO Sollentuna.

Han och de tre kommunpoliserna i LPO Sollentuna vill nu förebygga missförstånd bland invånarna i de tre kommunerna.

– Flera gånger de senaste åren har vi behövt stanna upp och prata med folk i till exempel Tureberg, berätta varför vi är här och kanske förklara varför vi visiterar någon, säger Stephan Kiernan.

Han anser att polisen har haft bra verktyg sedan tidigare, och att den nya lagen inte kommer att innebära någon stor skillnad.

– Vi har inte mötts av någon polis som jobbar här som sagt att man inte har möjlighet att visitera om det finns behov av det, säger han.

"Man ur huse"

Redan nu finns tre grader av visitation berättar Stephan Kiernan.

– Det är skyddsvisitaion som görs vid ett gripande, visitation vid skälig misstanke om narkotika- eller vapenbrott, och så förebyggande visitation vid misstanke om att det finns vapen på en person eller i ett fordon.

Men Sollentunas kommunpolis Kristian Bergström menar att zonerna kan ses som ytterligare ett verktyg att arbeta med.

– Om det blir aktuellt så kommer vi att kommunicera tydligt att i det här området är det en förhöjd risk, säger han.

Stephan Kiernan förklarar att man i ett sådant läge inte bara ökar antalet visitationer utan även närvaro av polisen och av kommunen.

– Så har vi gjort de senaste åren när vi sett ökad narkotika eller ökad otrygghet i ett område. Vi har verkligen gått man ur huse vid ett par tillfällen när vi har varit extra oroliga.

Beslut i förra veckan

Visitationszonerna har fått skarp kritik av flera remissinstanser, bland andra Brottsförebyggande rådet, Diskrimineringsombudsmannen, Bris och Justitiekanslern.

Även inom polisen finns åsikten att zonerna riskerar att skada allmänhetens förtroende för polisen.

För att en visitationszon ska införas krävs emellertid beslut av åklagare och det ska handla om en påtaglig risk för skjutningar eller sprängningar i ett område på grund av ”en konflikt mellan grupper”.

– Det dödliga skjutvapenvåldet har varit på oacceptabel nivå i flera år, så vi måste kraftsamla i samhället. Lokalt här i Sollentuna har vi jobbat hårt mot nätverk och aktörer de senaste åren, både med hög närvaro och stor precision. Vi har sett att det har haft effekt, men det krävs konstant hårt arbete och att man är proaktiv, säger Stephan Kiernan.

Bra utveckling efter 2022

2021 inledde polisen operation Konditoriet i Tureberg, en del av det långsiktiga arbetet tillsammans med kommunen. Året därpå var ett kriminellt nätverk på Malmvägen inblandat i en konflikt och polisen gjorde stora vapenbeslag och ett flertal frihetsberövanden.

– Då såg vi en fara för ökad nyrekrytering, att fler unga skulle dras in, men efter 2022 har vi sett en positiv utveckling med färre händelser, säger Stephan Kiernan.

Han förklarar att polisen lokalt har en väldigt god bild av vilka som står för det dödliga våldet och för nyrekrytering till gängen, men kring dessa personer kan finnas andra som kanske till exempel gömmer narkotika.

– Det kan vara unga som är på väg upp, och dem känner vi inte alltid till. En annan svårighet är det nationella perspektivet. Vid många av sprängningarna i fjol såg vi att unga som inte var lokala hade rekryterats, sådana som skickats iväg till andra städer för att begå brott. Det är ett komplext problem, säger Stephan Kiernan.