Barn som skjuter och barn som blir skjutna. Den senaste tidens händelser i Stockholm ger all anledning till oro.

I Huddinge har polisen sedan i höstas hållit informationsmöten för föräldrar i Visättra, Skogås och Vårby med anledning av nyrekrytering av unga till kriminella gäng. I höst ska ett möte hållas i centrala Huddinge.

– Vi känner stor oro för nyrekryteringen. I Vårby är den väldigt aktiv, i Flemingsberg har de en viss bas av personer, vi ser inte lika mycket av det där just nu. I Skogås har vi inte en riktigt lika bra lägesbild, säger Linda Hellström, lokal avhopparsamordnare vid Huddingepolisen.

En del barn kan också vara extra utsatta på sommaren då de inte är i skolan.

– Jag ser det som en extra riskabel period. Vi har inte lika mycket resurser, även om kommunen är duktig på att ha en massa aktiviteter. Jag är jätteorolig, säger Linda Hellström.

Jobbar förebyggande

Polisen kommer dock att ha i gång sin förebyggande verksamhet, vilket man även hade förra sommaren.

– Tidigare har vi bara haft resurser för utryckningsverksamhet på sommaren, säger Anna Schelin, kommunpolis.

Från kommunens sida har man ambulerande fritidsledare hela sommaren.

– Våra fältare och förebyggare som jobbar uppsökande är också i gång hela sommaren, även om det självklart är lägre bemanning vissa veckor, säger Christine Salemka Carlsén, tillförordnad biträdande socialdirektör.

Unga gängkriminella tvångsvårdas

Antalet barn och unga som tvångsvårdas och har koppling till gängkriminalitet ökade markant förra året – från 0 till 11, enligt en granskning som SVT har gjort.

– De flesta är från Flemingsberg och Visättra och det hänger ihop med konflikten i Flemingsberg och händelser i den konflikten. Vi var framför allt oroliga för deras liv och för att de själva skulle vara aktiva i det dödliga våldet, säger Linda Hellström.

Och trenden fortsätter. Hittills i år har 12 ungdomar i Huddinge placerats med stöd av LVU (se faktaruta), där huvudorsaken är kriminalitet, enligt kommunen.

Christine Salemka Carlsén tror att ökningen delvis beror på ökad samverkan.

– Vi har förbättrat vårt arbetssätt och vår dialog med polisen och jag tror att det har bidragit, säger hon.

Polisen och kommunen har möten ungefär en gång i månaden där de går igenom läget och personer som polisen känner oro för.

– Vi har blivit bättre på att skriva orosanmälningar så att kommunen får den information de behöver för att kunna besluta om LVU, säger Anna Schelin.

Men när en ung person omhändertas har det redan gått långt.

– Kanske har vi räddat några unga människors liv när vi plockade bort dem, åtminstone tillfälligt. Men tyvärr är det sällan som de tänker om, ofta kommer de tillbaka till samma miljö igen, säger Linda Hellström.