Skolor som är stängda, fritidsaktiviteter som har sommaruppehåll, föräldrar som jobbar och att själv inte ha ett sommarjobb. Sommaren kan vara en rörig period för många unga. 

Som Lokaltidningen Mitt i rapporterat oroar sig polisen och socialtjänsten i Huddinge för att ungdomar ska rekryteras av kriminella nätverk under sommaren. Även Skärholmspolisen är oroad.

– Vi delar den oron. En stor faktor är att ungdomar inte har dagsaktiviteter i skolan och eller annan sysselsättning och att man kanske befinner sig i en miljö där det inte finns kapabla väktare som lärare eller föräldrar som har koll på ungdomarna, säger Sofia Ölund, tillförordnad polischef i Skärholmen. 

Hur jobbar ni mot det?

– Det ligger en prioritering på vår yttre personal att när de inte jobbar mot händelsestyrda aktiviter så ska de jobba mot de här ungdomarna och befinna sig på platser där vi har information om att nyrekrytering sker. Vi känner oss bland annat oroliga över Sätra just nu.

Oron handlar dels om hur miljön är uppbyggd i centrumanläggningen med undanskymda platser, dels om vilka personer som rör sig där.

– Det finns många utrymmen och skrymslen där man kan göra sig osynlig vilket underlättar för exempelvis narkotikahantering. Olika områden har kriminella individer som är aktiva och just nu har vi en oro där.

Polisen delar kontinuerligt lägesbilden med sina samverkanspartners och jobbar med platser och med vissa individer. 

– Om vi träffar på individer som är kända för oss så är det jätteintressant att se vilka som är i deras sällskap. Då pratar vi med dem och i vissa fall kan det vara aktuellt att i samråd med vårdnadshavare transportera hem ungdomar. Och vidtar vi inte någon åtgärd på plats så skriver vi ner vår oro för ungdomen och skickar en orosanmälan till socialtjänsten, säger Sofia Ölund. 

Alla vuxna har ett ansvar

Sofia Ölund vill även att vuxna i stadsdelen ska börja ta mer ansvar. 

– Vi vill uppmana föräldrar att jobba tillsammans och att ha ett kontaktnät, för alla föräldrar kan inte vara närvarande hela tiden. Sedan är grundbulten att vårdnadshavare måste kommunicera med sina barn och våga ställa krav och ifrågasätta vad de gör på dagarna och kräva att de ska vara hemma en viss tid.

Hon anser att även de som inte själva har barn måste börja ta ansvar för tryggheten i sin stadsdel.

– Uppmaningen till alla vuxna är att agera när man ser något som känns felaktigt. Det agerandet kan vara allt från att man själv går in och pratar med ungdomarna till att man ringer polisen. Att man tar ett kollektivt ansvar, säger Sofia Ölund.