Förslag om visitationszoner, som av regeringen kallas säkerhetszoner, röstades igenom i förra veckan. Den 25 april träder lagen i kraft.

Enligt Polisen är det för tidigt att sia om var dessa zoner kan komma att upprättas.

– Vi har inget kartunderlag som säger ”här kommer zonerna att ligga”, utan besluten tas ad hoc efter åklagarbeslut, säger Ola Österling på Stockholmspolisen.

– Ge det någon vecka efter att lagen har trätt i kraft så får man se, fortsätter han.

Sedan lagen började diskuteras har kritiker flaggat för att den kan leda till diskriminering, där en persons yttre attribut avgör om han eller hon blir kroppsvisiterad.

Flera faktorer avgör

Kristian Malzoff, poliskommissarie på NOA, poängterar att det inte är tillåtet att använda etnicitet som grund för urvalet. Inte heller klädstil ska på egen hand ligga till grund för ett sådant beslut, fortsätter han.

– Det kan vara en del i det, om man kommer i en väst med ett kriminellt MC-gäng på som uttalat står utanför lagen. Men det i sig är inte ensamt grund för att visitera någon.

Polisen tar i stället hänsyn till en rad faktorer, menar Kristian Malzoff, så som underrättelser samt personens uppträdande och umgänge.

Han hoppas att den nya lagen ska öka tryggheten för allmänheten.

– Jag tror att man åtminstone försvårar eller kan förhindra en del brott om kriminella inte kan röra sig i de här områdena på samma sätt.

Lagen kan visserligen leda till att brottslighet flyttar till andra områden, konstaterar Malzoff. Men, fortsätter han, zonerna kan också göra det svårare att utföra dåd på specifika adresser.

"Få blir visiterade"

Man bör inte anta att zonerna blir aktuella främst i områden som Polisen klassar som "utsatta", säger han.

– De platser som är aktuella är de där våldet har eskalerat och vi ser en stor risk att det fortsätter med vedergällningar. Det kommer per automatik inte att vara samma som utsatta områden.

Hur tror du att lagen påverkar allmänhetens relation till Polisen?

– Om vi tillsammans berättar om syftet tror jag att det kommer att öka tryggheten och att vi kan få bra kontakt och möten med medborgarna. Det absolut stora mertalet är inte kriminella och få kommer att bli visiterade. Vi har inget behov av att kunna visitera alla.