GÖTEBORG

Polisregion Väst menar att läget i området just nu är relativt lugnt, sett till sprängningar och skjutningar. De jämför främst med åren 2012 och 2015–2016 då situationen var värre, med flera gängrelaterade mord och konflikter. 

Enligt polisen handlar det om att flera tongivande kriminella aktörer är frihetsberövade eller dömda i nuläget, vilket påverkar lägesbilden i hela regionen. 

– Det är viktigt att klara upp de grova brotten för att undvika nya skjutningar och upprepad grov brottslighet. När frihetsberövade och dömda inte finns på gatorna får det en operativ effekt – det blir lugnare, vilket ger möjlighet att ytterligare förebygga att nya grova brott sker, att arbeta med andra utredningar eller tillsammans i förstärkningar, säger biträdande regionpolischef Robert Karlsson i en kommentar.  

Lokala krafter hyllas

Polisarbetet på senare år har underlättats av tillgången till krypterad kommunikation i olika appar. Men även insatser som sker lokalt lyfts. Det handlar om ett förebyggande samarbete med lokala krafter allt från kommuner, myndigheter och fastighetsägare till idrottsföreningar och trossamfund. 

– Lokalpolisområdena är ryggraden. Lösningen ligger inte långsiktigt i antalet häktade och dömda, utan i att minimera nyrekryteringen. 

Polisen har även märkt att fler vill lämna kriminaliteten. Förra året gjordes 69 bedömningar av personer som kontaktat polis, socialtjänst eller kriminalvård för att få hjälp med att lämna kriminaliteten. 2021 var motsvarande siffra 41, och hittills i år har 18 personer vänt sig till avhopparverksamheten för en bedömning. 

Våldet mot kvinnor prias

Polisen menar även att mäns våld mot kvinnor och barn är lika prioriterat som gängkriminaliteten.  

De senaste åren har polisen i samarbete med Åklagarmyndigheten stärkt arbetet med särskilt utsatta brottsoffer från våldtäkter, brott i nära relation och vålds- och sexualbrott mot barn.  

Det har skett genom att bland annat anställa fler utredare för dessa ärenden.

Regionen har även ett särskilt fokus på de här brotten genom en daglig uppföljning och kan nu se en ökning i antal häktade även här. När mätningen startade i höstas noterades 12 häktade för brott i nära relation – aktuell siffra från förra veckan är 25. 

– Mäns våld mot kvinnor och barn är grova brott som vi tar på mycket stort allvar. Att vi följer upp arbetet aktivt är en del i vårt långsiktiga arbete för att öka lagföringen. Det är positivt att vi ser en ökande trend när det gäller antal häktade, men vi vet samtidigt att det finns ett stort mörkertal, säger Robert Karlsson.