Olyckan ägde rum den 14 augusti.

Kvinnan promenerade genom tunneln på Armégatan när hon blev påkörd av en cyklist.

Hon fördes med ambulans till sjukhus där hon avled av skadorna.

Cyklisten lämnade platsen efter kollisionen. Hos polisen pågår en brottsutredning.

– Den är rubricerad vållande till annans död och smitning. Vi har ingen misstänkt i nuläget och ingen mer information att gå ut med med hänsyn till de anhöriga, säger Caroline Liivrand, kommunpolis i Solna.

Skyltar och belysning

Solna stad har med anledning av olyckan vidtagit ett antal åtgärder i och vid tunneln. 

– När vi fick det här jättetragiska beskedet åkte vi ut till platsen och kunde identifiera ett antal punkter för att förbättra säkerheten. Vi har satt upp skyltar på båda sidor av tunneln med ”Skymd sikt” och uppmaning om att ”cykla försiktigt”, vi har målat upp ränder över gång- och cykelvägen och ser nu över belysningen, säger David Nordin, stadsmiljöchef. 

En fjärde åtgärd är att förbättra avrinningen i tunneln för att undvika vattenansamlingar.

Hur jobbar staden generellt med potentiellt trafikfarliga tunnlar och platser?

– Att separera gång- och cykelvägar från varandra är den enskilt viktigaste åtgärden. För att undvika kollisioner mellan cyklister har vi exempelvis målat en linje i cykelbanan i en tunnel i centrum så att folk håller sig på sin sida. 

Dödsolyckor ovanligt

Olyckor med dödlig utgång på kommunalt vägnät är ovanligt, enligt David Nordin som uppger att det sedan 2018 har skett vid ett tillfälle utöver den nu aktuella dödsolyckan.