Polisen kan dock inte i dag bekräfta bilden.

– Som alltid har vi en mängd ärenden i innerstaden, men vi ser i dag ingen röd tråd mellan olika ärenden som skulle tyda på att det finns något samband, säger Martin Hultberg Tarantino, kommunpolis på Östermalm. 

Han tillägger dock att polisen har noterat en ökad oro bland föräldrar i området. 

– Oro skapar otrygghet, vi jobbar med att få fram vad det här handlar om. Vi har en bred kontakt med skolor, företag och andra institutioner. Barn och ungdomar är högt prioriterat, det är ett ständigt pågående arbete. 

Han uppmanar allmänheten att rapportera alla observationer och uppgifter direkt till polisen.

– Det blir lätt att man pratar med en vän om saker man har sett eller hört. Då tenderar informationen att cirkulera på nätet i stället för att nå oss. Så om man ser, eller utsätts för något, är det viktigt att man polisanmäler eller informerar oss.

Norra innerstadens stadsdelsfövaltning har nära kontakt med polisen och delar deras bild av situationen.

En balansgång

Mitt i har varit i kontakt med flera rektorer på skolor på Östermalm som bekräftar att flera vårdnadshavare undrar vad som pågår. Ingen av skolorna som Mitt i pratat med har däremot någon förstahandsinformation om specifika händelser.

Östermalmsskolan informerade vårdnadshavarna om de uppgifter som cirkulerar.

– Vi vill vara transparenta och gick ut med de uppgifter vi hade. Det är klart en balansgång. Det är mycket rykten som cirkulerar och vi vill inte skapa oro i onödan. Samtidigt är det här uppgifter som vi behöver ta på allvar, ­säger rektor Stojanka Drinic. 

Öka tryggheten

Även Östermalms föräldravandrare berättar att de har noterat en ökad oro bland föräldrar.  

– De pratar med varandra om huruvida de ska låta sina barn gå till Fältöversten ensamma på eftermiddagarna – så ska det inte behöva vara, säger David Wall, kontaktperson för föräldravandrarna. 

Han berättar att de nu har satt in extra vandringar. Intresset att medverka har ökat markant sedan förra veckan.  

– Det är mycket ryktesspridning och det är svårt för alla att sålla i det. Där­emot ser vi generellt positivt på det ökade engagemanget. Att stöttande vuxna rör sig på gatorna gynnar den allmänna tryggheten på Östermalm.