Anita Sallmén har under många år gått promenadstigen mellan Ålsten och Alvik, en promenadslinga vid Mälaren mellan Ålstensängen och Alviks strand.

Under promenaderna passerar hon bland annat de många träd som kantar stigen, framförallt tallar.

– Bromma har mycket tall, konstaterar Anita Sallmén.

Ändrat sceneri

Efter ett kraftigt snöfall i november ändrades sceneriet.

– Det ser förskräckligt ut, det är en fara för allmänheten, det behöver göras något åt det, säger Anita.

Hon syftar på är de träd som står vid promenadstigen. Ett stort antal av träden har enligt Anita under snöfallet helt enkelt gett vika och fallit omkull.

Stadsdelens entreprenör ska undersöka de fallna trädens status.

Stadsdelens entreprenör ska undersöka de fallna trädens status.

Anita Sallmén

Hon jämför med att det ser ut som plockepinn i skogen.

– Jag har bott här i många år, men det här är det värsta trädfall jag sett.

Anita säger att hon har pratat med andra som hon mött under sina promenader, och som uttalat att de skulle bli glada om något görs.

– Vi tyckte samstämt att viss är väl viktig för mångfalden men nu ser det alltför skräpigt ut. Vi ser också en fara med så mycket skog som lutar hit och dit.

Nedblåsta tallkvistar

Fallna träd är en sak. I skogen efter snöfallet i november är det även en stor mängd av tallkvistar som blåst ned och landat på marken.

Anita konstaterar att en viss upprensning har gjorts efter det kraftiga snöfallet i november.

– Det var något träd som låg över promenadstigen, det har de gjort något åt.

När Mitt i kontaktar Bromma stadsdelsförvaltning svarar Tiina Kaski-Koivunen, enhetschef för stadsmiljö, i ett mejl att hon tackar för informationen om situationen i plockepinn-skogen i Ålsten.

"Vår entreprenör jobbar utifrån prioriteringen säkerhet och framkomlighet vid frekvent använda parkvägar. Grenar och ris i naturmark kommer att tas bort där det behövs, men det mesta får ligga kvar och gynna den biologiska mångfalden. Vi ber vår entreprenör att kontrollera sträckan samt åtgärda eventuella risker.", skriver Tiina Kaski-Koivunen.