Byggplanerna innefattar cirka 350 bostäder i en blandning av flerbostadshus, radhus och villor. Kommunen ska också bygga en förskola, ett vård- och omsorgsboende samt skapa ett område för odling, handel och restaurang.

– Nu kan vi utveckla ett av Botkyrkas mest attraktiva områden. Denna utveckling kommer också innebära att Hallunda gård och naturen runtomkring blir tillgänglig för allmänheten, säger Yusuf Aydin, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka.

Det största oppositionspartiet, S, håller med.

– Det är ett utvecklingsprojekt som vi drivit under en period och som kommer att stärka och utveckla Hallunda/Norsborg med nya hem och mötesplatser, säger Gabriel Melki (S), andra vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Båda SD och V har motsatt sig planerna.