Till hösten väntas om- och tillbyggnationerna dra igång på Eneby skola.

Detta efter ett genomförandebeslut i kommunfullmäktige. Bygglovet för Eneby blev klart i februari, meddelar kommunen.

– Jag är glad att fullmäktige enhälligt kunde ta beslutet att genomföra upprustningen av Eneby. Det är ett viktigt steg för att skapa en bra och modern skola i Enebyberg, säger Ulla Hurtig Nielsen (M), ordförande i utbildningsnämnden, i ett pressmeddelande.

Då är skolan klar

Enligt den tidigare tidsplanen skulle ombyggnationerna börja under sommaren, men i pressmeddelandet meddelar man att man väntar sig att projektet startar till hösten.

Den nya skolbyggnaden, som ska ersätta det gamla annexet och ge fyra nya klassrum, väntas stå klart först 2025.

För närvarande pågår ett arbete med att upphandla entreprenör för projektet.

Idrottshallen är på gång

Samtidigt pågår projektet med att ersätta den gamla gymnastiksalen för att bygga en ny och modernare, som Mitt i tidigare har skrivit om.

Efter att protester i området valde man att gå vidare med det mindre alternativet, i stället för en fullstor idrottshall.

Idrottshallen planeras stå klar 2029.