Runt 100 nya bostäder och kontorsytor planerades i kvarteret Väktaren vid Fridhemsplan genom på- och tillbyggnader.

2017 vann detaljplanen laga kraft, men därefter har inte mycket hänt.

Familjebostäder, en av fastighetsägarna i området, har stekt sina påbyggnadsplaner eftersom det visade sig att deras hus inte skulle tåla fler våningar.

Inte heller har fastighetsägaren Alecta byggt något nytt än. Men för dem lever fortfarande planerna i högsta grad, skriver Helena Ågren, projektansvarig vid Alecta, i ett mejl.

– Väktaren är för oss ett väldigt intressant projekt och vi jobbar just nu aktivt med analys, koncept och förstudie.

Gårdshus också intressant

Exakt hur och om man ska bygga i kvarteret är inte klart. Men i detta skede fokuserar Alecta på Åhlénshuset där man kan bygga flera nya kontorsvåningar på den befintliga byggnaden.

– Men även utveckling av den mark vi äger på innergården med dess bostadsbyggrätt är fortsatt intressant att utveckla.

Alecta får också bygga ett nytt och omstritt bostadshus på gården med cirka 50 bostäder, men för det huset har ingen förstudie påbörjats.

Enligt detaljplanen har Alecta också möjlighet att bygga på nya bostadsvåningar på Väktaren 36 vid Fridhemsgatan.

Att inget har byggts under dessa år beror enligt Alecta på att man bland annat har utvecklat butiksfasader och moderniserat skärmtak längs stråket på Drottningholmsvägen och Fridhemsgatan. Man har också renoverat bostadshuset på Fridhemsgatan.

Expansiv fas

Men en bolagisering av Alecta Fastigheter 2021 ska vara skälet till att planerna på att bygga nytt vid Fridhemsplan nu börjat röra på sig.

– Nu har både planer och ambitioner tagit fart. Alecta Fastigheter befinner sig i en expansiv fas, där vår ambition är att växa och utveckla våra fastigheter. I ljuset av det är Väktaren intressant och vi berättar gärna mer om våra planer så snart vi kan.