Kollektivtrafiken byggs nu ut kraftigt. 2025 invigs tvärbanan till Helenelund och nya tunnelbanan ska stå helt klar 2030.

Därnäst väntar Spårväg syd, Spårväg city till Ropsten, Roslagsbanan till city och t-bana Fridhemsplan-Älvsjö.

Om kollektivtrafiken befinner sig i en utbyggnadsfas, så är det snarare en strukturomvandling som skett inom sjukvården. Den går under epitetet Framtidsplanen och sträcker sig till 2025.

Privatisering på tapeten

Grundpelaren är övergången till fler privata vårdgivare genom vårdvalen och att flytta ut den vård som inte behöver akutsjukhusens resurser till närakuter och specialistmottagningar.

Men nu kan det räcka, anser Aida Hadzialic (S):

– Det är för mycket som flyttats ut från akutsjukhusen till vårdmarknaderna. Vi vill i stället stärka primärvården och vårdcentralerna för att avlasta akutsjukhusen, säger hon.

Man har nu börjat blicka längre fram i tiden, mot 2040. Då väntas vi vara 2,8 miljoner invånare.

Ny akut i Solna

En ännu mindre andel än nu ska då tas omhand på sjukhus, enligt scenariot, och fler vårdas hemma. Men det kommer ändå att behövas nästan 1 300 fler vårdplatser.

Något nytt akutsjukhus är inte aktuellt, enligt finansregionrådet Irene Svenonius (M). Det handlar om att bemanna de sängar som finns.

Kristdemokraterna tycker dock att det behövs ytterligare en akutmottagning.

– Den skulle kunna öppna på Karolinska i Solna. Intensivakuten där tar endast emot svårare trauman, säger regionrådet Désirée Pethrus.

Andelen äldre ökar i regionen. 2040 antas var tredje sjukhussäng upptas av dem som är 80+. Antalet besök på vårdcentraler och specialistmottagningar väntas öka med 40 procent.

Förebygga sjukdom

Sverigedemokraternas Britt-Marie Canhasi menar att det kommer att behövas fler vårdcentraler, men att fokus bör ligga på att arbeta förebyggande så att befolkningen håller sig frisk längre.

Men de senaste 20 åren har antalet vårdbesök per invånare ökat, trots att vi är allt friskare. ”Hälso- och sjukvård blir en produkt som i mindre utsträckning bestäms av ren sjuklighet” enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Christine Lorne (C) har en lösning på det:

– Den som har en fast läkare behöver inte åka in akut eller gå till en specialist för sådant som man kan klara på vårdcentralen. Och vi tycker att samtalen till sjukvårdsrådgivningen 1177 borde gå till vårdcentralen på dagtid, där de känner sina patienter.

Nattrafik på pendeln

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) vill att trafiken till Arlanda byggs ut och att Spårväg city knyts ihop med Lidingöbanan.

– Vi vill också ha ökad turtäthet på pendeln, och nattrafik, säger han.

Gustav Hemming (C) menar att om klimatmålen ska nås måste bilisterna lockas att åka kollektivt – eller cykla.

– Cykelvägnätet måste byggas ut, och pendelbåtsnätet utökas med linjerna Gamla stan-Ulvsunda, Hägersten-Alvik och Sjövägen till Täby, säger han.