Hela planområdet sträcker sig från Bredängs centrum och österut längs Bredängsvägen, Vita Liljans väg, Gröna stugans väg och Ålgrytevägen. Här är tanken att 800 nya bostäder ska byggas.

Den 25 november tog exploateringsnämnden beslut om att låta Fastpartner och Primula skissa vidare på tre av områdena inom planområdet.

Primula, som redan i dag är en stor fastighetsägare i området, ska bygga cirka 100 bostadsrätter i korsningen Vita Liljans väg och Bredängsvägen.

Utnyttja potentialen

I dag äger och förvaltar Fastpartner de befintliga byggnaderna i centrum. De vill göra centrumet grönare och tryggare med mer liv under större del av dygnet.

– Det är otroligt trivsamt idag, men det har potential att utvecklas. Det finns en del mörka zoner där inte alla vill gå själva på kvällarna, säger Svante Hedström på Fastpartner.

Simon Frank som bor i området tror att det blir bra med mer liv på torget.

– Men det är fint som det är också och viktigt att bevara det.

16-våningshus

På den nedre markparkeringen planeras ett 16-våningshus med cirka 200 hyresrätter.

– Bra med hyresrätter, även om de säkert kommer bli skitdyra, säger Simon Frank.

De två nedersta planen ska bli lokaler med utrymme för service, kultur eller kontor. Det är något som verkligen behövs, menar Svante Hedström på Fastpartner.

– Lokalerna i Svenska Gillet ovanför Hemköp är helt fulla idag.

Ett outnyttjat torg

På torget mittemot Bredängs kyrka skissas på ett 4-våningshus med lokaler för service, kultur eller kontor.

– Byggnaden är tänkt att ligga närmare Bredängsvägen mot kyrkan och drygt 50 procent av torget blir kvar, säger Svante Hedström.

Simon Frank tycker att det låter bra.

– Vid kyrkan är det ändå så trafikerat och det är en döyta där nu, säger han.

Bevara det gamla

Återkommande i utvecklingen av Bredäng har varit vikten av att bevara de värden som finns samtidigt som man tillför nya värden.

– Det är en utmaning att skapa fina och trygga stadsrum och gator, säger Susanne Arvidsson, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret och projektledare för detaljplanen.

Först när detaljplanen är klar vet man om projektet i sin helhet kan genomföras. Tidigaste inflytt beräknas till 2027.

Läs även: https://www.mitti.se/nyheter/800-nya-lagenheter-i-centrala-bredang/repujA!d1IOEyrKeBoi5iP9gtxfQ/