Försvarsmakten har stor närvaro i Haninges skärgård med både ambifieregementet i Berga och örlogsbasen i Muskö.

På grund av att många fastigheter ligger inom försvarets influensområde har de som ansökt om bygglov fått nej.

Nu vill kommunen ändra på det och har satt i gång ett samarbete med Försvarsmakten för att få till ett avtal som tillåter bebyggelse inom det så kallade influensområdet.

– Det är ett gammalt löfte som ska jag nu ska fullfölja. Om vi inte har någon samverkan eller något avtal så har vi inte en chans. Så ska det också vara för försvaret är det starkaste riksintresset vi har, säger Sven Gustafsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Haninge, och fortsätter:

– Då är det mycket bättre att vi drar upp riktlinjer för bebyggelse inom influensområdet i stället för att vi från fall till fall låter fastighetsägare först vara förhoppningsfulla och sedan känna sig svikna.

Sven Gustafsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

Sven Gustafsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

Angie Gray

De områden som främst berörs av detta är Utö, Ornö och Muskö – men också Årsta havsbad.

– Tanken är att hitta en lösning för maximal storlek och eventuellt införa någon form av områdesbestämmelser som gör att de som bosätter sig inom influensområdet får tåla att det ibland smäller från militären, säger han.

Fler bostäder på kärnöarna

Kommunen ska nu också ska se över översiktsplanen för skärgården, för att få till mer fast bebyggelse och fritidsbebyggelse. Fokus ska fortsatt ligga på kärnöarna, det vill säga Ornö och Utö.

– Där har också ett stort antal bygglovsärenden och några planärenden fått nej med hänvisning till att man ska ta fram en fördjupad översiktsplan först, vilket inte har gjorts. Nu ska vi påbörja revidering av översiktsplanen och då kommer det här att ingå, säger Sven Gustafsson.