Det var 24 april som kommunfullmäktige i Ekerö antog detaljplanen för en ny skola i Sandudden.

Men detaljplanen, som skulle tillåta ett bygge av ny idrottshall och en skola för 900 elever i förskoleklass till årskurs nio, har nu blivit överklagad.

Ett sådant bygge skulle skapa trafikproblem och förstöra boendemiljön i området menar de som överklagat beslutet. Dessutom menar de att en riskanalys av framkomligheten för utryckningsfordon saknats och att bygget inte tar hänsyn till naturvärdena i området, och kan bidra till större erosionen i sandslänten.

Ärendet ska nu behandlas av Mark- och miljödomstolen och preliminärt beräknar kommunen få besked inom ett halvår.