Mitt i Bålsta har flera gånger skrivit om problemen på Vibyskolan. Då handlade det om höga radonhalter och hot om vite från Arbetsmiljöverket. Nu visar det sig att skolan står inför nya problem. Enligt skyddsombudet från Lärarförbundet hotar hela personalen att säga upp sig eller sjukskriva sig.

"Allt på samma dag, för att visa på sitt missnöje", skriver skyddsombudet i en begäran till Arbetsmiljöverket om föreläggande eller förbud.

Utan ledning

Där konstateras också att personalen är utmattad och "står ytterligare en gång utan en riktig ledning" sedan rektorn sagt upp sig i maj.

Kommunens barn- och utbildningschef Stefan Grybb svarar i en mejlkommentar.

Inväntar rapport

"Jag har inte sett själva anmälan, så det är inte helt enkelt för mig att kommentera den. Däremot var förvaltningsledning, fack och personalrepresentanter närvarande onsdagen den 11 maj då gjorde AMV en inspektion på Vibyskolan. Nu inväntar vi AMV:s rapport och återkoppling och vidtar därefter åtgärder.

En god arbetsmiljö för alla elever och medarbetare är en självklarhet och vi arbetar ständigt med förbättringar."