Personal på Lidingös kommunala hemtjänst berättar om kaos i organisationen sedan stadens fyra hemtjänstområden bakades ihop till ett med lokal i Lidingö centrum.

– Det är som en barnkammare. Man skulle inte kunna göra det värre, ens om man försökte, säger Lindha Hjertén undersköterska.

Mitt i träffar henne och två andra ur personalen som vill berätta om situationen anonymt. Oberoende av dem har även andra hemtjänstanställda hört av sig och berättat om missförhållanden.

Lindha har hunnit hem en kort stund efter jobbet men de båda andra kommer direkt. Ingen av dem har hunnit äta eller gå på toaletten under dagen.

https://www.mitti.se/nyheter/jag-vill-ha-lite-kontakt-men-de-har-inte-tid/repuco!Zt3d1Cg9YXrCnEc6yCuFg/

Problemen började redan innan sammanslagningen när staden drog ner schablontiden för vårdtagarnas insatser. Förflyttningstider mellan vårdtagare togs också bort, vilket innebär att tiden att åka från en plats till en annan tas från de gamla.

Situationen förvärrades i samband med sammanslagningen.

– Det är helt obeskrivligt, det är kaos, säger Lindha Hjertén.

Förutom tighta scheman, kan en anställd ha närmare 30 ärenden per dag, det är nästan omöjligt att hinna med.

Mitt under pågående pandemi är det trångt i omklädningsrummen i den nya lokalen.

– Cheferna säger att vi ska vänta i korridoren utanför, säger en av de anställda.

Dessutom är det oklart var bilarna som de ska åka med finns. Det saknas nämligen parkeringsplatser i centrum. Det innebär att personalen måste skjutsa varandra till andra distrikt. Sedan är det åter upp till personalen att komma överens om överlämning av nycklar och att ställa tillbaka bilarna på rätt plats.

– Du letar efter bilar, du reser fyra mil om dagen men har inga restider. Det är outhärdligt, säger Lindha Hjertén.

Alla tre anställda vittnar om att jobbet tar. Två av dem har varit sjukskrivna för utmattningssyndrom, två berättar om sömnproblem på grund av stress.

– Jag ligger på natten och går igenom schemat i huvudet.

En tredje orkar inget på fritiden.

– Jag bara sover. Det är knappt att jag orkar städa hemma.

Framförallt lider de av att de inte kan ge god vård.

Schemat är lagt helt utan hänsyn till geografi, eller vilka anställda som gått hos en vårdtagare tidigare. Vid ett tillfälle, berättar de, fick en kvinna besök av fyra olika personer samma dag, alla var helt nya för henne.

– Jag jobbar från hjärtat. Jag gör inte det här för att tjäna bra. Men nu, vi har tappat all värdegrund. Det finns inte tid för något bemötande. En tant jag var hos sade att hon bara ville dö. Jag var helt chockad.

Omorganisationen handlar om att hemtjänstpersonalen ska vara ute så mycket som möjligt sina arbetsdagar. Till exempel ska inhandlingslistor, avvikelserapporter och annat göras från mobilen och inte från en dator.

Lindha Hjertén och hennes kollegor har flera gånger bett sina chefer och dessutom facket om hjälp. Men svaret har hittills blivit att de ska jobba snabbare och att både de gamla och personalen kommer att vänja sig.

– Jag är redan snabb. Jag vägrar att bli snabbare. Man påtalar ett problem för cheferna och de bollar tillbaka till oss. Man säger att vi ska få mer ansvar. Men det är kod för att det blir mer att göra - men inte mer tid, säger Lindha Hjertén.

Katarina Ström, enhetschef på Lidingö stads hemtjänst svarar på Mitt i:s frågor om problemen i efter omorganisationen per mail.

"Som ofta vid förändringar skapar det också oro och osäkerhet innan det nya blir vardag", skriver hon.

Hon skriver också att sammanslagningen av de fyra enheterna sammanfallit med corona- pandemin och en svår bemanningssituation med VAB och sjukfrånvaro.

"Schemaläggningen för personalen har påverkats av den höga frånvaron. Det är förståeligt att det upplevs negativt", skriver hon.

Personalbristen har också medfört att man inte kan introducera ny personal, någon som beskrivs som önskvärt.

Gällande trängsel i omklädningsrummet har enligt Katarina Ström åtgärder tagits då chefer och skyddsombuden uppdaterat riskbedömningen utifrån ett smittperspektiv.

Katarina Ström tillbakavisar att personal inte skulle hinna gå på toaletten eller äta under sina arbetspass.

"All personal har raster inplanerade på sina scheman, precis som tidigare. Vi har också flera toaletter i våra lokaler".

Hon anser också att det finns ett system för hemtjänstens bilar, så att anställda ska slippa leta genom en "tydlig struktur vem som kör vilka bilar i vilket område".

Hon beklagar dock stressen: "Naturligtvis vill vi inte att vare sig personal eller våra äldre ska uppleva hemtjänsten som stressad" ... "och visst ska vi samtala med våra äldre när vi är på plats, det som kan kallas småprat".

Cheferna inom Lidingö stads hemtjänst är medvetna om problemen. I ett SMS riktat till personalen som Mitt i tagit del av tackar en enhetschef personalen för deras arbete en "extraordinär" situation.

En dag ska exempelvis 12 personer i arbetsstyrkan ha fattats.