Med hänvisning till att många personer är inblandade i Ulriksdalsprojektet uppger Peab att det inte går att ordna någon telefonintervju om bullret.

Mitt i har därför skickat frågor som besvarats av Peabs projektchef Karl Strenger. Han skriver att det "inte råder någon tvekan om att detaljplanen (med permanent bullerskydd) ska följas".

I Peabs gestaltningsprogram från 2007 står "Ulriksdal blir en tyst stadsdel, trots läget nära E4 och järnvägen, med goda miljökvaliteter tack vare de sammanbundna kontorshusen längs E4:an". Har det blivit så?

– Det kommer att bli så när kontorshusen, garagen och den permanenta bullerlösningen är på plats.

Varför har det dröjt så länge?

– Den här typen av större utvecklingsområden som Ulriksdal är, där det totalt kommer att byggas cirka 2 500 bostäder och 15 000 arbetsplatser, tar tid att utveckla då man bygger i etapper under flera år. Vi som alla andra påverkas också av alla större händelser i vår omvärld som finanskriser och pandemin.

Anser ni att det tillfälliga planket mot E4 ger fullgott skydd mot buller och partiklar?

– Nej. Det är inte heller tänkt att fungera som ett fullgott skydd mot bullret. Det är en tillfällig lösning som stegvis ersätts när kontorshusen och garagen mellan motorvägen och bostäderna kommer på plats.

Vad är tidsplanen nu?

– Vi har ett förslag på lösning för det permanenta bullerskyddet mellan de hus som i dag är byggda, parkeringshuset och Peabs regionala kontor. Vi ska i närtid presentera förslaget för staden som sedan beslutar om det är en bra lösning. Resterande skärmar kan byggas i samband med att kontorshusen byggs färdigt.