Året var 2017.

Stockholms stad var på gång att införa parkeringsavgift på ett stort antal gator på kommunal mark.

Brommabon Jan Söderström ställde sig frågan om det verkligen inte räckte med att dåvarande trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) tyckte att parkeringsavgift skulle införas även på gator där det inte fanns behov.

I Bromma handlade det enligt Jan Söderström om cirka 500 gator.

– Det finns inget i lagens förarbete som säger det, men det tyckte trafikborgarrådet och fick med sig en politisk majoritet, säger Jan Söderström.

Träffade varandra på släktträff

Han fick chans att fråga Daniel Helldén på en släktträff på Münchenbryggeriet samma år.

Daniel Helldén är Jan Söderströms kusinbarn.

– Jag ställde frågan om det var på gatorna runt Brommaplan och i Alvik som parkeringsavgiften skulle införas och fick svaret ”Nej, vi kommer avgiftsbelägga hela Bromma".

Jan bestämde sig för att överklaga.

Han valde ut 283 villagator i Äppelviken, Smedslätten, Ålsten, Höglandet och Nockeby.

2018 var parkeringsavgift på gång att införas på 289 av Brommas kommunala gator.

2018 var parkeringsavgift på gång att införas på 289 av Brommas kommunala gator.

Anders Gustafsson

Under sitt yrkesliv har han arbetat med trafikfrågor, bland annat som chef på dåvarande arbetsgivar- och medlemsorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

– Det är få personer som jobbat så mycket med det här så länge som jag, säger han.

Överklagan avslogs i första instans

Stockholms stad och länsstyrelsen avvisade hans överklagan.

– Då gick jag vidare till Transportstyrelsen som är sista instans, det tog en lång tid, de grubblade och insåg förmodligen att det var känsligt.

Strax innan jul 2018 kom beskedet.

– De ringde från Transportstyrelsen och sade att du får rätt. Trafikkontoret i Stockholm skickade ut folk i hela Bromma, det stod folk på stegar och klistrade över skyltar.

Vid en släktträff på Münchenbryggeriet fick Jan Söderström chansen att fråga sitt kusinbarn Daniel Helldén om den planerade p-avgiften. För Jan Söderströms blev det startskottet på en överklagan för att stoppa avgiften.

Vid en släktträff på Münchenbryggeriet fick Jan Söderström chansen att fråga sitt kusinbarn Daniel Helldén om den planerade p-avgiften. För Jan Söderströms blev det startskottet på en överklagan för att stoppa avgiften.

Anders Gustafsson

I dag driver Jan Söderström ett företag som undervisar kommuner i trafikjuridik. Han hjälper också privatpersoner i olika parkeringsärenden.

Enligt Jan Söderström finns villaområden i Stockholm som inte borde ha p-avgifter.

Bland annat Enskede i södra Stockholm.

– Det är väldigt likt Bromma, nästan alla parkerar på sina tomter, det är långt till tunnelbanestationerna. Jag ser inget skäl behålla, men Stockholm vägrade. Ett sådant ärende drev jag nyligen ända upp till Transportstyrelsen.

I det här fallet avslog Transportstyrelsen överklagan, vilket Jan Söderström finner märkligt.

Daniel Helldén (MP), dåvarande trafikborgarråd, bekräftar samtalet med Jan Söderström men har en annan uppfattning om vem som egentligen 'vann' p-avgiftsstriden i Bromma.

Daniel Helldén (MP), dåvarande trafikborgarråd, bekräftar samtalet med Jan Söderström men har en annan uppfattning om vem som egentligen 'vann' p-avgiftsstriden i Bromma.

Stefan Källstigen

Olika åsikter

Daniel Helldén bekräftar att samtalet med Jan Söderström ägde rum.

– Vi var inte irriterade på varandra, vi hade bara olika åsikter om vad som kunde göras, säger han.

Helldén tycker att båda parter fick rätt.

– Vad transportstyrelsen upphävde var en del av vårt beslut, de sa att vi behövde motivera varje gata för sig, inte fatta ett generellt beslut för så stora områden på en gång.

Några enhetliga p-avgiftsregler finns inte i Stockholm, trots det som hände i Bromma för drygt fyra år sedan.

– Nej, tyvärr inte, jag tycker att man borde se över hela parkeringssituationen. Eftersom Stockholm växer i antal invånare så kraftigt behöver man reglera parkeringen då och då, staden borde höja avgiften på vissa ställen och ta bort dem på vissa ställen, säger Jan Söderström.

Generell parkeringsavgift på Brommas gator stoppades men Bromma blev inget prejudikat. I andra delar av staden tas enligt Jan Söderström parkeringsavgift ut på kommunal gatumark som liknar områden i Bromma där avgiften aldrig infördes.

Generell parkeringsavgift på Brommas gator stoppades men Bromma blev inget prejudikat. I andra delar av staden tas enligt Jan Söderström parkeringsavgift ut på kommunal gatumark som liknar områden i Bromma där avgiften aldrig infördes.

Anders Gustafsson