Parkeringsavgifter på villagator i Stuvsta och centrala Huddinge har varit en följetong med många vändningar de senaste åren. Men nu skrivs det sista kapitlet – åtminstone tills det kommer en uppföljare.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april att försöket med parkeringsavgifter i centrala Huddinge och Stuvsta ska avbrytas. Avgifterna tas bort i maj.

Redan i april 2017 beslutades att parkeringsavgifter skulle införas på försök på kommunala gator inom en radie av 600 meter från pendeltågsstationerna i Huddinge och Stuvsta. Men sedan dröjde det till april 2021 innan avgifterna infördes.

Kommunen utfärdade också parkeringsförbud i centrala Huddinge och Stuvsta för att kunna reglera var det är tillåtet att parkera och ta ut parkeringsavgifter.

Överklagades i Stuvsta

I Stuvsta varade försöket dock inte särskilt länge. Det överklagades och Transportstyrelsen upphävde kommunens lokala trafikföreskrifter.

Parkeringsavgifterna i centrala Huddinge överklagades inte och där har försöket utvärderats. Utvärderingen visar att det är svårt att bedöma avgifternas effekter. Detta beror delvis på att pandemin har påverkat resandet under försöksperioden.

Utredningen visar också att det kostat 4,7 miljoner kronor. Intäkterna från avgifterna har varit 35 000 kronor i månaden.

Love Bergström (M), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, tycker ändå att det var värt det.

– Jo, men det får man ändå säga. Utöver att förvaltningen har byggt upp en ganska stor kunskap kring hur man kan hantera de här frågorna har vi kommit en bit närmare att försöka lösa problematiken med parkeringssituationen i Huddinge och Stuvsta.

Hur ska det lösas?

– Framför allt vill vi satsa på fler infartsparkeringar. Och Transportstyrelsens beslut visar att kommunen inte kan införa parkeringsförbud i ett helt område, utan att vi i så fall måste göra det för specifika gator.

Det kommer nu att vara gratis att parkera, men det är inte uteslutet att det blir tidsbegränsad parkering på vissa gator. Då kan p-skivan åka fram igen.

– Det enskilt tydligaste som kommit fram i dialog med boende är att möjligheten att använda p-skiva är fortsatt väldigt önskad, säger Love Bergström.