Detaljplanen för det nya Paushuset var i slutet av förra året ute på samråd. Under våren har kommunens tjänstemän arbetat om detaljplaneförslaget efter synpunkterna som kommit in.

Nu ska det nya förslaget ut på granskning. Det nya förslaget innebär att byggnaden blir både lägre och mindre. 2 500 kvadratmeter mindre yta för att vara ganska exakt.

Inte helt optimalt menar Johan Thorwid, vd, på Andersson Company Fastigheter som äger Paushuset.

– Det svider naturligtvis att ytan blir mindre. Det blir svårare ekonomiskt att genomföra bygget, säger Johan Thorwid.

Färre bostäder

Huset blir två våningar lägre. Från tio till åtta. Enligt kommunen är det nya förslaget bättre anpassat till den befintliga­ stadsmiljön.

I huvudsak är det bostäderna som blivit färre. I huset, som är tänkt att byggas i sektioner, har de högsta delvolymerna flyttats för att skugga mindre. Dessutom utökas andelen handels- och kontorslokaler.

Nu är alltså det nya förslaget ute på granskning. En process som kommer att pågå månaden ut.

Fastighetsägarens förhoppning är att den nya byggnaden ska stå färdig under­ 2025.

– Det är en demokratisk process. Vi kan presentera vad det är vi vill göra. Men i slutändan så får vi anpassa oss efter vad tjänstemännen och politikerna tycker, säger Johan Thorwid.

Politikerna nästan överens

Det omarbetade förslaget godkändes av kommunstyrelsens Plex-utskott den 31 mars. Det enda partiet som hade något att invända, innan beslutet fattades om att skicka förslaget på granskning fattades, var Nystart Enköping.

I ett särskilt yttrande skriver de att ”Inte heller detta uppdaterade förslag följer centrumstudiens riktlinjer den fördjupade översiktsplanen”. De anser även att det finns frågetecken för hur parkeringsbehovet för cyklar och bilar ska tillgodoses.

”Riktigt kul projekt”

Även om bygget blir lägre, och därmed mindre lönsamt för fastighetsägaren är Andersson Company fast beslutna om att dra projektet i hamn.

– Jag tror att det kan bli bra. Det kan bli ett riktigt kul projekt, säger Johan Thorwid avslutningsvis.

– Vi har ju tillsammans med kommunen drivit en planprocess tillsammans med kommunen väldigt, väldigt länge, säger Johan Thorwid, Vd på Andersson Company som äger flera centrala fastigheter i Enköping. Han säger det från scenen på företagsnätverket God Morgon Enköpings möte som den här morgonen hålls på Kompassen.

Många har tagit sig hit. 130 anmälda. Några fler än vanligt. Men så var det också Enköpings kanske största privata fastighetsägare som gästar. Vad Andersson Company vill med sina fastigheter, påverkar i stort sett alla Enköpingsbor. Och det vet Thorwid.

– Det är en stor skillnad att bygga på en tomt i Stockholm. Där kan man köpa en tomt, bygga ett hus och sedan åka därifrån. Där drunknar man i mängden. När man kommer till mindre städer är byggnaden en så mycket större del av staden, säger Johan Thorwid och tillägger:

– Då måste man vara mer engagerad och noga tänka igenom vad vi vill göra med staden. Vi måste ha en egen idé om vad man vill att staden ska ta vägen någonstans.

Egna idéer har han och fastighetsbolaget – jämna dagens Paushus med grunden och bygga ett helt ny och högre byggnad med kontorslokaler, bostäder och naturligtvis butiksytor. X våningar högt. Men förslaget gillas inte av alla Enköpingsbor.

I början av året har planförslaget för det nya Paushuset varit ute på samråd. Alla som velat har fått tycka till. Det gjorde många.

Nu har ursprungsförslaget reviderats. Under april månad ska det nya förslaget granskas. Det nya förslaget innebär att byggnaden blir både lägre och mindre. 2 500 kvadratmeter för att vara ganska exakt.

– Det svider naturligtvis när ytan blir mindre. Det blir svårare ekonomiskt att genomföra bygget, säger Johan Thorwid, när det blivit Mitt i:s tur att få ställa frågor till fastighetsägaren efter att han lämnat scenen till deltagarnas applåder. Det var många som ville ta några ord med honom.

Om granskningsrundan som pågår april ut inte genererar allt för många åsikter om det nya Paushuset är Thorwids förhoppning att den nya byggnaden kommer att stå på plats 2025.

– Det som är bra med att det tar tid är; det man bygger kommer ju stå under väldigt lång tid. Och då är det bra att det tar tid. Det blir inte demokratiskt säkert om det går för fort. Men det gäller ju att hitta balansen.

– Är det inte märkligt att den här typen av byggnader fick byggas från första början? frågar Johan innan vi kliver ur bilen på Torgparkeringen. Undertecknad ställer ingen följdfråga.

Det är lätt att förstå vad han menar. Andersson Company förvärvade Paushuset 201X. Tanken var redan då att huset skulle göras om.

"Tur att det inte var klart idag" går inte att få tag i armering.

– Vi kommer att ha en 3D-modell av Paushuset och innerstan på en utställning i Paushuset.

– Det här med parkeringsfrågan. Man vill alltså parkera sin miljöbov så centralt det går men man är inte beredd att betala sju kronor för det? Jag parkerade i Stockholm igår. 50 kronor för en halvtimme.

De kör med halvtimmespriser nu?

– Ja.