Patienten sökte förra våren vård på sin vårdcentral för blod i avföring och urin. Läkaren kunde inte fastställa orsaken, utan skickade urin för odling samt remiss för datortomografi för buk, njurar och tarm, samt remiss till urolog.

Detta för att "utesluta malignitet" enligt den anmälan enligt Lex Maria som gjorts.

Avbokade

Men patienten avbokade sin tid hos urologen, och även röntgen.

När hösten kom kontaktade han återigen sin vårdcentral. Besvären hade då tilltagit, och remisser skickades på nytt.

Men även denna gång avbokade patienten sin tid hos urologen.

Däremot återkom han senare till vårdcentralen med sina besvär.

Tumör

Den här gången skrivs remiss för koloskopi (där insidan av tarmen undersöks).

Och den här gången infinner sig patienten.

Strax innan jul kommer svaret: Det visar sig att han har en tumör i ändtarmen, och han remitteras vidare för kirurgi.

Vårdskada

Vårdcentralen har utrett förloppet och anser att de inte tillräckligt informerat patienten om vikten av att genomföra de undersökningar som läkarna föreskrivit.

Det har lett till en fördröjning av diagnosen, och medfört en allvarlig vårdskada skriver de i sin anmälan.