Syftet med påstigning vid alla dörrpar är att snabba upp bussarna, som ofta blir stående länge vid hållplatserna när det är många som ska på.

Men det handlar om ett försök, och det gäller bara busslinje fyra. Med start i augusti ska det pågå något år framåt, för att sedan utvärderas.

– Under pandemin har resenärerna kunnat kliva ombord genom alla dörrar utom den längst fram. De reaktioner jag hört från dem som kör bussarna är positiva. Det är också en viktig aspekt, har regionrådet Tomas Eriksson (MP) tidigare sagt.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-ska-4ans-buss-ga-annu-fortare-med-hjalp-av-dorrarna/repucd!kSbJ1FWizBjYPPC7zVLww/

Region Stockholm har i åratal utrett hur blåbussarna ska kunna komma fram snabbare.

Bussen får företräde

Det handlar bland annat om separata busskörfält, företräde i korsningar och färre hållplatser.

https://www.mitti.se/nyheter/sls-plan-sa-ska-blabussarna-snabbas-upp-i-lanet/lmshe!6614821/

Stombuss fyra är ett av sorgebarnen, med en snitthastighet på 12-15 kilometer per timme. Och omkring 30 procent av tiden står den vid hållplats.

Med alla olika åtgärder hoppas man nu att snitthastigheten ska öka till 20 kilometer i timmen.

Effektivare

Påstigning vid alla dörrar ger en tidseffektivisering på sju procent, enligt regionens utredning. Dessutom minskar trängseln ombord när resenärerna sprids ut.

Stockholms stad har å sin sida förbättrat framkomligheten längs Hornsgatan och vid Odenplan, med bland annat busskörfält. Busskörfält planeras även på Valhallavägen, Sankt Eriksgatan, Rosenlundsgatan/Hornsgatan och Ringvägen.

Blippa bak i bussen

Biljettläsare ska nu installeras vid alla dörrpar på de bussar som trafikerar fyrans rutt.

Det finns dock ett problem med påstigning vid alla dörrar, enligt regionens trafikförvaltning, och det är risken att resenärer struntar i att blippa sina biljetter. SL går då miste om intäkter.

Det hoppas de stävja genom de nya IT-system som installeras i alla bussar. Systemet visar i realtid var och när valideringsgraden är lägre än antalet påstigande.

Biljettkontrollanter kan då dirigeras dit. Utöver det planerar SL att ha fler kontroller på fyrans buss under försöket.

Ärendet behandlas i trafiknämnden den 26 april.

https://www.mitti.se/nyheter/planen-minst-500-meter-mellan-hallplatserna-for-blaa-bussarna/repuhw!8JgWIEMwUwrPafJcRrw/