Cirka 360 bostäder planeras just nu av staden på två centrala platser längs Bergslagsvägen i Vällingby – 310 lägenheter inne i parkområdet Fornkullen, mellan Bergslagsvägen och Kirunagatan, samt 50 lägenheter vid Vällingbyrondellen.

– Vi har påbörjat detaljplanearbetet och olika utredningar. Bland annat ska en naturvärdesinventering och trafikutredning genomföras, säger Frida Månsson, projektledare på exploateringskontoret.

Har länge funnits intresse

Det handlar om en mix av hyresrätter och bostadsrätter. Det har länge funnits intresse från branschen att förtäta i området.

– Byggaktörer har under många år varit intresserade av markanvisningar och velat utveckla nya bostäder här. Byggstarten blir tidigast 2026, säger Frida Månsson.

Parkområdet Fornkullen ligger mitt i Vällingby.

Parkområdet Fornkullen ligger mitt i Vällingby.

Filip Magnusson

Genom förtätningen vid Fornkullen vill staden rama in kullen och göra området trevligare. Vällingbyborna är tudelade kring projektet.

– Fornkullen är nedgånget. Det är inte speciellt mysigt att gå här. Det är både "äldre bus" och "yngre bus" som hänger inne i naturområdet, säger en förskoleanställd som jobbar intill området och som Mitt i träffar på Jämtlandsgatan.

Vällingbybo: Behövs fler bostäder

Danskan Anny Casbolt, 70, är en annan person vi träffar på gatan. Hon flyttade till Sverige för tio år sedan och har bott i Vällingby de senaste åren.

– Det är jättebra om Fornkullen bebyggs. Jag älskar Vällingby. Men jag hade älskat orten ännu mer om det fanns fler bostäder. Det är tydligt att det är trångbott och råder stor bostadsbrist. Fler behöver ett hem, säger hon.

Vällingbybon Anny Casbolt, 70, tycker planerna är jättebra. Här träffar Mitt i henne på Jämtlandsgatan. Fornkullen syns i bakgrunden.

Vällingbybon Anny Casbolt, 70, tycker planerna är jättebra. Här träffar Mitt i henne på Jämtlandsgatan. Fornkullen syns i bakgrunden.

Filip Magnusson

Ella Reutman, 25, bor på Jämtlandsgatan och har Fornkullen utanför porten. Hon står ute på vägen och väntar på skjuts från en kompis och verkar splittrad kring planerna.

– Detta är ju enda naturområdet direkt nära mig, därför känns det lite tråkigt. Men å andra sidan har vi som bor här ett naturreservat väldigt nära.

Hon håller inte med om att området är otryggt.

– Jag tycker inte det, jag känner mig säker här.

Ella Reutman, 25, som bor på Jämtlandsgatan är tudelad kring planerna.

Ella Reutman, 25, som bor på Jämtlandsgatan är tudelad kring planerna.

Filip Magnusson

Kiosk sedan 50-talet på väg att rivas

En som direkt påverkas är James Shaya på Daisy's grill i Vällingbyrondellen. Han har ägt själva byggnaden sedan 1999, men arrenderar bara marken. Gamla "rondellgrillen", som den kallas av många, måste rivas för de cirka 50 bostäder som planeras på platsen.

– En chock och en personlig katastrof för mig. Jag trodde det skulle dröja väldigt länge tills de här bostadsplanerna blev aktuella, säger James.

James Shaya som drivit Daisy's grill i Vällingbyrondellen sedan 1999 beskriver planerna som en personlig katastrof för honom. Men han hoppas han kan få plats med en grill i gatuplan på de nya husen.

James Shaya som drivit Daisy's grill i Vällingbyrondellen sedan 1999 beskriver planerna som en personlig katastrof för honom. Men han hoppas han kan få plats med en grill i gatuplan på de nya husen.

Filip Magnusson

Sedan 1950-talet har det funnits en kioskbyggnad vid rondellen.

– Jag hoppas såklart jag får plats med en grill i bottenplanen på de nya husen. Vi får se. Men jag tror inte det här är speciellt populärt här i området. Många som bor här intill är nog inte så glada över att de här bostäderna byggs, säger James.

Vill ha Stockholmshus

Staden vill få in de så kallade Stockholmshusen i projektet om möjligt. Husen bygger på en idé där serieproduktion av beståndsdelar till hus pressar byggkostnader, hyror och byggtid.

"Rondellgrillen"i Vällingby har varit en kiosk sedan 1950-talet. Men nu vill staden riva och bygga en del av bostäderna på platsen.

"Rondellgrillen"i Vällingby har varit en kiosk sedan 1950-talet. Men nu vill staden riva och bygga en del av bostäderna på platsen.

Filip Magnusson

Socialdemokraterna i Stockholm har ansett att det byggts för få av dessa sedan husen lanserades 2016, och man jobbar för att det statliga investeringsstödet för Stockholmshus som togs bort vid årsskiftet 2021/2022 ska återinföras.

– Svenska Bostäder ska utreda om det möjligtvis kan byggas in Stockholmshus till en viss del i projektet, säger Frida Månsson.

Bild på färdiga Stockholmshus på Hagsätravägen i Rågsved.

Bild på färdiga Stockholmshus på Hagsätravägen i Rågsved.

Gustav Kaiser

Hur höga blir husen?

– Det ska utredas. Men befintliga punkthus intill Fornparken finns ju på åtta till tio våningar. Och vid rondellen finns lamellhus från 1950-talet på fyra, fem våningar. Man kommer anpassa bostäderna till omgivningen och befintliga hus beroende på vad man bygger, säger Frida Månsson.

Hur fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter blir i projektet är inte klart.

– Och huruvida det blir Stockholmshus är för tidigt att säga. Vi tittar och utreder just nu om bostäderna kan vara lämpliga för Vällingbys stadsmiljö, säger Jonas Rissén, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret som arbetar med projektet.

– Men syftet med detaljplanen är bland annat att stärka trivseln vid Fornkullen.