Sedan Täby simhall öppnade sina dörrar i november 2022 har populariteten bara ökat. Först var det ren lycka för de som jobbar där att det gick så bra. Men snart stod det klart att kapaciteten på parkeringsplatsen utanför var överskriden. Idag är det svårt att komma in på simhallen.

– Vi är såklart superglada att Täby simhall är så populärt! Det går bättre än vad vi hade trott men vi ser ju att vi inte har plats på parkeringen, säger Sandra Jacobsson, arbetsledare på Täby simhall.

När Mitt i kommer till simhallen en fredagsförmiddag är det redan fullt på parkeringsplatsen. När en bil lämnar, kommer nästa.

När Mitt i kommer till simhallen en fredagsförmiddag är det redan fullt på parkeringsplatsen. När en bil lämnar, kommer nästa.

Gustav Ohlén

Anläggningen har uppemot 1 600 besökare dagligen, berättar Sandra Jacobsson. Då kommer de flesta på kvällarna när det är simskola och andra aktiviteter schemalagda. Utanför finns det plats för 166 bilar. Personalen har egna parkeringsplatser som man behöver tillstånd för att stå på. Men det är inte ovanligt att även de blir upptagna.

– Vi hoppas att det ska lätta till våren, men det är ju bara en tillfällig lösning, säger hon.

Vad säger besökarna?

– De är upprörda och säger att vi måste göra någonting åt detta. Vi har ju svårt att göra något såklart, eftersom är kommunens parkering. Men vi håller med och jag är säker på att kommunen själva är införstådda.

Enligt Sandra Jacobsson har parkeringssituationen gått över styr sedan länge. Hon berättar att det inte är ovanligt att besökare behöver ställa sig på handikappsplatser eller personalparkeringen – utan tillstånd.

Enligt Sandra Jacobsson har parkeringssituationen gått över styr sedan länge. Hon berättar att det inte är ovanligt att besökare behöver ställa sig på handikappsplatser eller personalparkeringen – utan tillstånd.

Gustav Ohlén

– Jag vet att våra betalande medlemmar blir väldigt besvärade när de inte kan komma på sin planerade, och bokade, aktivitet. Sen blir det ofta många som fastnar i kön inne på parkeringen, så även de som ska ut kommer ingenstans, säger hon.

Sandra berättar att de har upplevt en god kommunikation med kommunen om besvären. Bland annat har de lyft en rad förslag på lösningar.

– Det har funnits en massa olika idéer som folk har kommit med. Till exempel att man skulle kunna gräva under eller bygga en ny våning. Ett annat alternativ är att bygga en ny utfart så det blir enklare att komma ut från parkeringen.

Inga planer på åtgärder

Enligt, Johan Algernon (M), ordförande på stadsbyggnadsnämnden, ligger det i dagsläget inga lösningar på bordet. Däremot berättar han att det finns parkeringar i närområdet och hänvisar till infartsparkeringen vid galoppfältets station.

– Vi tycker att det är oerhört positivt att simhallen har blivit en sån succé och att den uppskattas av Täbyborna. Inledningsvis blev vi uppmärksammade på problem med parkeringsplatsen. Nu har vi reglerat parkeringen så att det är parkeringsskiva som gäller och hänvisat till alternativa parkeringar när det är många som vill besöka simhallen samtidigt, säger han.

Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Täby.

Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Täby.

Erik Lejdelin

Men att bygga ut, upp, eller ner finns inte på kartan. Trots Sandra Jacobssons tidigare påstående om att flera förslag har lyfts fram.

– Det finns inga sådana åtgärder nej. Parkeringen har 166 platser och på den fastigheten finns det inte mer plats för nya parkeringar. Men vi har också jobbat mer med framkomligheten på Stora Marknadsvägen med bland annat en ny busshållplats, säger Johan Algernon.

Hade ni kunnat förutse detta?

– I samband med att man planerar inför en simhall eller något liknande ser man alltid över vilket parkeringsbehov som finns i förhållande till platsen. Så antalet parkeringsplatser är anpassat efter normalkapacitet och det har varit vår utgångspunkt.