Danderyd var den kommun i hela landet som hade flest mopedbilar per invånare förra året, enligt statistik från Trafikanalys. Något som Robert Nibelius (M) märkt av. Nu vill han att situationen ska lösas.

Som ordförande i Tekniska nämnden lade i mars fram ett förslag som ska råda bot på den, som han kallar det, "ohållbara" parkeringssituationen.

– I mina ögon har situationen blivit näst intill ohållbar. Om det finns parkeringar att ställa sig på tror jag att situationen blir bättre. I dag kan man nästan inte parkera någonstans med mopedbilar, säger Robert Nibelius.

Hindrar hemtjänstpersonal

Förslaget innebär att man ska se över parkeringar runt skolor och idrottsplatser, då Robert Nibelius menar att ökandet av mopedbilar i kommunen orsakat problem med att parkera.

– Det gör att många ställer sig på bland annat besöksplatser och ibland på ett sätt som hindrar hemtjänsten från att komma fram. Det stör och blockerar en hel del funktioner i kommunen, säger han.

– Man har även ställt sig på ett sätt som hindrat kommuninvånare, bland annat vid utfarterna från deras hus.

"Komplex fråga"

Tekniska kontoret har nu fått i uppgift att utreda det som Robert Nibelius föreslagit och efter sommaren ska de presentera förslag på åtgärder till tekniska nämnden. Stefan Sorpola är teknisk direktör i kommunen och menar att det hela är en komplex fråga.

– Det är många faktorer som vi behöver väga in. Till exempel har ju mopedbilar en miljöpåverkan. Alla beslut om att göra en förändring kan påverka något annat, säger Stefan Sorpola.

De platser tekniska kontoret framför allt kommer utreda är VRG, VRS, Mörbyskolan och Friberga skolan, menar han.

Men Robert Nibelius menar att detta bara är den kortsiktiga lösningen.

– Det är en form av lösning vi kan applicera här och nu. Sedan kommer den långsiktiga lösningen, parkeringsstrategin. Det kommer ta längre tid och då tittar vi på helheten, säger Robert Nibelius.