Där Brännkyrkagatan och Ansgariegatan möts på västra Södermalm ligger Ansgarieparken. I den finns en lekplats, men parken är sliten och stadsdelsnämnden har beslutat att ge den ett lyft för 9,5 miljoner kronor.

Ny och tillgänglighetsanpassad utrustning för lek ska på plats och fler träd ska planteras. Dessutom blir det bättre belysning, fler sittplatser och buskage ska bytas mot lägre växtlighet.

Upprustningen ska starta 2025 och stå klar 2026.