Under rubriken ”Våld går att stoppa och förebygga” samlades ett 40-tal föräldrar, de flesta pappor, i möteslokalen Folkets Husby i förra veckan för att diskutera problemet med gängvåld och skjutningar.

En panel med representanter från polisen, socialtjänsten och civilsamhället fick svara på frågor om vad myndigheterna egentligen gör för att lösa problemet.

Skapar frustration

– Hur kan de här killarna som säljer narkotika hela tiden komma tillbaka? Föräldrar tipsar polisen, killarna åker fast, men nästa dag står de där på samma ställe. Det skapar mycket frustration, sa Yahya Ahmed från Familjehuset, som ledde utfrågningen.

Socialsekreterarna i panelen förklarade att många åtgärder bygger på frivillighet, men uppmanade också föräldrarna att fortsätta tipsa, så tidigt som möjligt.

Många ville diskutera hur tilliten mellan myndigheterna och civilsamhället ska kunna förbättras. En föräldrarepresentant föreslog att alla lärare ska få utbildning i att känna igen gängbildningar för att tidigt kunna se när elever börjar dras in i kriminalitet.

– Vi föräldrar tar ett stort ansvar, men vi behöver hitta sätt att samarbeta mer strukturerat och varaktigt med polisen, skolan och socialtjänsten, sa han.

https://www.mitti.se/nyheter/rektorer-sa-ska-unga-hallas-borta-kriminalitet/reptjb!@o44@TyGi9LvPWe1EvhkA/

En pappa föreslog att föräldrar i området får rollen som extrahjälp åt polisen:

– Föräldrar har lättare att hålla koll dygnet runt, man kanske inte alltid behöver ha utbildade, professionella poliser.

"Hinner inte"

En annan pappa menade att föräldrarna kan ha svårt att göra allt som förväntas av dem, eftersom de oftast jobbar långa arbetsveckor för att försörja familjen. Han tyckte att polisen tvärtom borde ta en större del av ansvaret.

– Vi föräldrar vill ju också ha trygghet för våra barn. Men vi är rädda och kan inte bara gå ner och säga till de kriminella ungdomarna som hotar och skrämmer. Vi vill gärna samarbeta, men behöver mer uppbackning, sa han.

https://www.mitti.se/nyheter/samverkan-efterfragas-aven-fran-polisen/reptje!DBPzxt33UWMVQrS3frFa7A/

Flera föräldrar tog upp skolan som grundproblemet.

Ministern optimistisk

– På nästa möte skulle vi vilja ha utbildningsministern här. Vi försöker ta vårt föräldraansvar, men det är svårt när skolorna är så undermåliga, sa en pappa.

Justitieminister Morgan Johansson (S) var med och lyssnade och tog också chansen att diskutera med poliser, socialsekreterare och föräldrar på plats.

– Jättebra möte. Det finns en vilja att tillsammans försöka lösa det här. Det känns hoppfullt, sa han efteråt.

Mötet var en del i stadsdelsförvaltningens antivåldsvecka och ett samarbete mellan Familjehuset, Fryshuset och Folkets Husby,

https://www.mitti.se/ettsthlm/rektorn-skillnaden-ar-att-vi-tror-pa-barnen/reptjb!qVNAyQ7@J9MWXW2E7FWZ@A/