En person i Järfälla ansökte om allmän pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd i juni 2010. Samma månad beviljades ansökan och pengarna betalades ut.

Men Pensionsmyndigheten uppmärksammande aldrig att personen i fråga inte hade något uppehållstillstånd. Det framgår av ett återbetalningsbeslut som Mitt i tagit del av.

Av beslutet, där namnet är maskat, går det att läsa att personen tog emot allmän pension och övriga bidrag i 12 år, innan det uppdagades och betalningarna slutade komma i maj 2022.

Fick 1,5 miljoner kronor

Enligt återbetalningskravet borde personen ha fått noll kronor under dessa år. Nu fick denne istället drygt 1,2 miljoner kronor mellan åren 2013 till 2022. De tre första åren är preskriberade vilket innebär att personen slipper betala ungefär 370 000 kronor i felaktigt utbetalad pension, enligt Mitt i:s beräkningar.

Nu måste personen betala tillbaka 1,2 miljoner kronor men enligt beslutet saknar personen helt inkomst. Personen anser att Pensionsmyndigheten har gjort fel som betalat ut pengarna, eftersom denne trodde sig ha rätt till pension som alla andra pensionärer.

Ett ovanligt fall

Myndigheten å sin sida menar att personen borde ha förstått att denne inte haft rätt till svensk pension eftersom denne inte hade någon laglig rätt att befinna sig i Sverige. Personen fick en månad på sig att betala eller ansöka om en avbetalningsplan hos Försäkringskassan på max 12 månader. Annars går räkningen till Kronofogden.

Enligt Pensionsmyndigheten är fallet mycket ovanligt.

– Jag har aldrig sett ett fall av den här digniteten förut, säger Lisa Nordenhäll, enhetschef på kontrollenheten på Pensionsmyndigheten.

Ett livslångt bidrag

Hon kan inte uttala sig i enskilda fall men hon kan konstatera att myndigheten har brustit i sin utredningsskyldighet.

– Men det är också så att kunden själv har ett långtgående ansvar att själv meddela oss om förändringar som kan påverka deras rätt till utbetalningar.

Stödet beviljades redan 2010, man får ju intrycket att pengarna bara fortsatt att rulla in efter det?

– Vissa av våra utbetalningar är ju livslånga. Har man väl fått sin ansökan beviljad så löper det på, men som sagt har kunden själv ett stort ansvar att meddela förändringar.

Kontrollerna ökat

Personen i fråga ansökte om uppehållstillstånd 2015, men fick avslag 2016. Något personen aldrig meddelade myndigheten. Lisa Nordenhäll säger att man har byggt upp större verksamhet kring just kontroller. För felaktiga utbetalningar är ett samhällsproblem menar hon.

– Vi har anställt väldigt många fler för att vi ska kunna upptäcka och stoppa felaktiga utbetalningar.

Vad tänker du om att personen i fråga aldrig kommer kunna betala tillbaka det här?

– Vi är skyldiga att ställa återkrav om stöd gått ut felaktigt. Men det är inte Pensionsmyndighetensom är ansvarig när det gäller statliga fordringar.