I dagarna har Stockholm Exergis anläggning jämnats med marken. Foto: Alexander Kuronen

Panncentral rivs – bostäder planeras på tomten

Intill OK Q8 har det dånat och donats för fullt i snart två veckors tid. Det är rivningen av en panncentral som har fått folk att haja till.

  • Publicerad 16:29, 24 jun 2021

I 15 år har Stockholm Exergi haft markupplåtelseavtal med Stockholms stad om tomten som ligger längs med Vadmalsvägen, bakom macken. De senaste fem åren har anläggningen fungerat som reserv och nu ska marken återlämnas till staden.

– Vi har inget behov av panncentralen längre på grund av nätförstärkningar. Det är ett led i vår klimatpositiva satsning, säger Göran Blommé på Stockholm Exergi.

Rivningsarbetet inleddes måndagen den 14 juni och ska enligt plan vara färdigt före månadsskiftet.

När Mitt i Bromma tog en sväng förbi Vadmalsvägen i förra veckan hade rivningsstyrkan redan hunnit gå loss på ett par oljepannor och en skorsten. Plåtskjulet innehållande två cisterner var vid det laget fortfarande intakt, men en av herrarna som jobbade med undanröjningen intygade att även den byggnadens stund snart var kommen.

Betalade biltvätt

Han bekräftade att rivningen, som har pågått från tidig morgon till klockan 18, inte har gått obemärkt förbi. Och det är inte bara ljudvolymen som har fångat folks uppmärksamhet; även det stundom raffinerade rivningsdammet har varit föremål för diskussion.

– Vi fick betala biltvätten för en dam, säger rivningsarbetaren.

Insatsen vid Brommaplan är inte unik. Stockholm Exergi har flera mindre anläggningar i framför allt södra Stockholm som även de är aktuella för avveckling.

Hotell vid Brommaplan bommar igen

Farväl. Foto: Alexander Kuronen

Kan bli bostäder

Fastigheten ligger inom Stockholms stads program för centrala Bromma och har pekats ut som lämplig för att bygga fler bostäder.

Enligt staden dröjer det dock innan de planerna realiseras.

En tid framöver kommer platsen i stället att fungera som ängsmark.

Visa merVisa mindre